Redovna izvještajna  skupština udruženja Solidarnost

Sadržaj:

  1. Analitički pregled prihoda u periodu od 1.1. do 31.12.2017. godine
  2. Analitika rashoda u periodu od 1.1. do 31.12. 2017
  3. Izvršenje rashoda po projektima za period od 1.1. do 31.12. 2017. godine
  4. Pregled priliva i rashoda  sredstava za rad Udruženja

Ukupan priliv sredstava u 2017. godini iznosio je: 762.299,77 ili 389.757,68,  EURA

Ukupan odliv doniranih sredstava sa računa je: 695.152,47 KM ILI  355.425,8

I u 2017. godini bilježimo bilans rasta.

 

  1. ANALITIČKI PREGLED PRIHODA U PERIODU OD 1.1. DO 31.12.2017. GODINE

Udruženje  Solidarnost.

Zaključak: Raspoloživo u 2017. godini bilo je: 779.414,77 KM ili 398.508,4€(prenešena sredstva iz 2016 plus priliv u 2017.)

UKUPAN PRILIV sredstava u 2017. godini  je 389.757,68,  EURA

Iznos prihoda iz  zemlje u toku 2017 god.           -     595.899,21

Iznos prihoda iz inostranstva u 2017 god.          -   166.400,56        

UKUPNO PRIHODI:                                                     -   762.299,77

 1.1  PREGLED  BILANSA USPJEHA PO GODINAMA – Udruženje  Solidarnost

2016/2017  Bilans priliva  prihoda u 2017. godini je veći za : 132.387,77   KM u odnosu na prethodnu godinu( 762.299,77 - 629.912,00 )

TOTAL RASPOLOŽIVOG BUDŽETA  iznosio je: 779.414,77  KM

Odliv je iznosio:   695.152,47 KM

A na računu osrtalo I PRENEŠENO U 2018. GODINU :  84.262,25 KM

Razlog visokog iznosa prenešenog u 2018. je , što  je banka naloge  urađene na dan 29.12 prenijela u narednu godinu i povukla 3.1.2018. GODINE.

 

1.2 GRAFIČKI PRIKAZ BILANSA  USPJEHA PO GODINAMA – udruženje Solidarnost

2.2 ANALIZA INO ODLIVA I U BOSNI U POSLJEDNJE DVIJE GODINE

Zaključak: Bilans uspjeha –  ino  odliva prema IHH  organizaciji iznosio je 331.864,80 €.

  • GRAFIČKI PRIKAZ ODLIVA SREDSTAVA PO GODINAMA PREMA  IHH

Zaključak : Najuspješniji projekat u protekloj godini bio je  projekat sponzorstva  jetima, potom izgradnje bunara, pa kurban i ramazan program .

Izvještaj – Kurban 2019: Najuspješnija humanitarna...

127 krava i jedan dio i 208 ovaca U 2018. godini uplatili smo sredstava za 73 kurban krave i 114 ovaca Humanitarna akcija „Kurban 2019“,...

Podjela pomoći za Jemen (FOTO)

Bosanska solidarnost - Jemen Izvršena podjela humanitarne pomoći za gladne u Jemenu. Novčana sredstva u iznosu od 4.750 eura Uplaćena su...

Bunar "Emir" (FOTO)

Bunar je privatana donacija mladića koji je štedio novac za Hadž. Kao porodica prošle godine nisu mogli ići zajedno na hadž. Nije ostavio...

Izvještaj: Pomoć migrantima (izbjeglicama) Bosna i...

Preko 107 hiljada KM, novčanih sredstva utrošeno za kupovinu hrane, obuće, vreća za spavanje i drugih artikala potrebnih migrantima...