Redovna izvještajna  skupština udruženja Solidarnost

Sadržaj:

  1. Analitički pregled prihoda u periodu od 1.1. do 31.12.2017. godine
  2. Analitika rashoda u periodu od 1.1. do 31.12. 2017
  3. Izvršenje rashoda po projektima za period od 1.1. do 31.12. 2017. godine
  4. Pregled priliva i rashoda  sredstava za rad Udruženja

Ukupan priliv sredstava u 2017. godini iznosio je: 762.299,77 ili 389.757,68,  EURA

Ukupan odliv doniranih sredstava sa računa je: 695.152,47 KM ILI  355.425,8

I u 2017. godini bilježimo bilans rasta.

 

  1. ANALITIČKI PREGLED PRIHODA U PERIODU OD 1.1. DO 31.12.2017. GODINE

Udruženje  Solidarnost.

Zaključak: Raspoloživo u 2017. godini bilo je: 779.414,77 KM ili 398.508,4€(prenešena sredstva iz 2016 plus priliv u 2017.)

UKUPAN PRILIV sredstava u 2017. godini  je 389.757,68,  EURA

Iznos prihoda iz  zemlje u toku 2017 god.           -     595.899,21

Iznos prihoda iz inostranstva u 2017 god.          -   166.400,56        

UKUPNO PRIHODI:                                                     -   762.299,77

 1.1  PREGLED  BILANSA USPJEHA PO GODINAMA – Udruženje  Solidarnost

2016/2017  Bilans priliva  prihoda u 2017. godini je veći za : 132.387,77   KM u odnosu na prethodnu godinu( 762.299,77 - 629.912,00 )

TOTAL RASPOLOŽIVOG BUDŽETA  iznosio je: 779.414,77  KM

Odliv je iznosio:   695.152,47 KM

A na računu osrtalo I PRENEŠENO U 2018. GODINU :  84.262,25 KM

Razlog visokog iznosa prenešenog u 2018. je , što  je banka naloge  urađene na dan 29.12 prenijela u narednu godinu i povukla 3.1.2018. GODINE.

 

1.2 GRAFIČKI PRIKAZ BILANSA  USPJEHA PO GODINAMA – udruženje Solidarnost

2.2 ANALIZA INO ODLIVA I U BOSNI U POSLJEDNJE DVIJE GODINE

Zaključak: Bilans uspjeha –  ino  odliva prema IHH  organizaciji iznosio je 331.864,80 €.

  • GRAFIČKI PRIKAZ ODLIVA SREDSTAVA PO GODINAMA PREMA  IHH

Zaključak : Najuspješniji projekat u protekloj godini bio je  projekat sponzorstva  jetima, potom izgradnje bunara, pa kurban i ramazan program .

Bunar "Emir" (FOTO)

Bunar je privatana donacija mladića koji je štedio novac za Hadž. Kao porodica prošle godine nisu mogli ići zajedno na hadž. Nije ostavio...

Izvještaj: Pomoć migrantima (izbjeglicama) Bosna i...

Preko 107 hiljada KM, novčanih sredstva utrošeno za kupovinu hrane, obuće, vreća za spavanje i drugih artikala potrebnih migrantima...

Podjele humanitarne pomoći u Jemenu (FOTO)

U Jemenu gladuje više od 15 miliona ljudi - Svetski program za hranu UN saopštio je danas da je istraživanje u Jemenu pokazalo da se više...

Podjela lepinja u sklopu projekta ''Brašno za...

Ne postoji novac koji može zamjenuti osjećaj koji insan ima kad vidi ove fotografije i zna da je imao udjela u opskrbi ove dječice. Blago...