Prilika za trajnu sadaku, trajno dobro, za novi život

Nosilac projekta  je turska humanitarna organizacija IHH : https://www.ihh.org.tr/en

Udruženje Solidarnost pruža priliku našim  građanima da pomognu narod Afrike obezbjedivši im vodu a sebi trajnu sadaku. Kroz ovaj projekat obezbjeđujemo vodu za : ljudie, životinje, i tlo.

Broj do sad izgrađenih bunara po godinama:

Godina

Broj doniranih bunara

2012.

19

2013.

6

2014.

19

2015.

11

2016.

20

Total:

75

Od 2000.  godine IHH je izgradila  5.982 bunara u 33 zemlje.

U 2016. godini Ihh je izgradila  901 bunar u  21. zemalji stvorivši prosperitetniji život ljudima tog područja.

PRAVILA  IHH ORGANZACIJE  PRI GRADNJI BUNARA :

Broj bunara koji će  graditi Ihh organizacija  određuje shodno potrebama tog područja ili regiona. Zbog toga se ponekad mijenjaju zemlje i teritoriji.

Mjesto gradnje bunara je stoga najbolje dogovoriti sa IHH odjelom za bunare  - što udruženje Solidarnost i čini.  

Standardi IHH

IHH ima određene standarde pri gradnji bunara. Ukoliko isti nisu ispunjeni ne može se početi gradnja ili prihvatiti već izgrađen bunar.Ovo garantuje da će bunar trajati, voda biti pitka za ljude.

 1. 1. Održavanje i kontrolisanje bunara
 • Naši timovi kontrolišu održavanje bunara koji se finansiraju iz Vaših donacija.
 • Osoba zadužena za određenu regiju u kojoj se izgradi bunar, zadužena je da prijavi kvar IHH-u kako bi mi intervenirali. IHH snsi popravku bunara.
 • Kada se kvar bunara prijavi IHH-u, mi popravljamo isti i ispunjavamo i preuzimamo i ostale obaveze oko njega.
 • Svi bunari stariji od tri godine ulaze u naše projekte popravke bunara, kako bi se otklonili mogući problemi.
 1. Analiza vode iz bunara
 • Testni uzorci uzimaju se iz svakog bunara kojeg smo sagradili i šalju se na analizu u laboratorije kako bi se spriječili bilo kakvi zdravstveni problemi koje bi mogli izazvati arsen ili cijanid u vodi bunara.
 • U skladu sa rezultatima testiranja, voda biva puštena u javnu upotrebu.
 1. Kvota i organizacija
 • Početkom svake godine mi odlučujemo o broju bunara i regijama na kojima ćemo graditi iste, a u skladu sa kvotom koju određujemo gradimo i 20 do 40 bunara odjednom.
 • Naši bunari grade se u skladu sa standradima koje prati naš tim stručnjaka.
 1. Praćenje procesa i nadzor nad bunarima
 • Nakon što se završi izgradnja bunara, naši timovi putuju na mjesto gradnje kako bi se uvjerili da je sve odrađeno u skladu sa standardima.
 • Nadgledamo također i aktivnosti kopanja i bušotine bunara u izgradnji.
 • Ekspedicijama u regionu određujemo gdje će se graditi novi bunari.

 

 1. Koncept površinskog bušenja

Već utvrđeni koncept površinskog bušenja za izgradnju bunara pitke vode u Africi je utvrđen i prema njemu se grade naši bunari.

CIJENA JEDNOG BUNARA:

 • 4,500 dolara

Minimalna cijena  izgradnje jednog bunara iznosi  4.500 $, odnosno protuvrijednost od 4.500 dolara, ovisno o vrijednosti dolara  u tom momentu.

Na dolje navedenoj poveznici , svatko može vidjeti kolika je  protuvrijednost 4.500. dolara u datom momentu ,  u eurima, pošto naše udruženje šalje donacije u eurima:  http://kur.doviz.com/ziraat

 Na navedeni iznos, još se uračuna provizija banke u iznosu 0, 35 %, koju banka uz ima prilikom slanja novca u IHH.

Detalji o izgradnji bunara( cijena bunara i druga pravila )  nalaze se na ovoj poveznici: https://www.ihh.org.tr/sss/su-kuyulari

VRIJEME GRADNJE JEDNOG BUNARA JE:

 • Od 6 do 12. mjeseci , ovisno o zemlji u kojoj se gradi

 

ZEMLJE U KOJIMA SE MOŽE GRADITI BUNAR :

 Čad, Gana, Sierra Leone, Kenya, Sudan, Tanzanya, Afganistan, Etiyopya i Burkina Faso, Somalia

 

ZA DONATORE

Donator cijelog bunara  bira  zemlju gradnje bunara  i daje ime bunaru. 

Ihh tim prisustvuje otvaranju  bunara, prijemu bunara. Donatoru se dostavlja: fotografije, u većini slučajeva i video, te dokument: o svim detaljima vezanim za bunar( mjesto gradnje, dubina, udaljenost od drugog bunara, korist za zajednicu)

ŽELIŠ BITI DIO OVOG PROJEKTA?

 • Možeš donirati iznos jednog cijelog bunara ili shodno svojim mogućnostim( od 5 KM pa dalje).

Sve uplate od 5 KM pa dalje idu u zajednički fond iz kog se uplaćuje  bunar onog momenta kad se prikupe sredstva koliko iznosi cijeli bunar.

 

Uplate se vrše tokom cijele godine.

Sve donacije za ovaj projekat možete uplatiti na naš žiro račun:

"TURKISH ZIRAAT BANK BOSNIA d.d

U KM. VALUTI: 186-000-1053170055

DEVIZNI:  SWIFT code :TZBBBA22       IBAN: BA391860001653170151

Primalac: udruženje“Solidarnost“

Svrha: „ Bunar“

 

Adresa Udruženja je: Jablanska bb  , 77 000 Bihać

Za sve informacije kontaktirajte nas na:

Mail adresa:   Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kontakt  telefon:  061/ 604 093 ,  fax: ++387 37/ 319 028

Pratite naš rad na: https://www.facebook.com/Udruženje-Solidarnost-Bosnia-192808060730387/

 ''Najbolji je onaj čovjek koji najviše koristi ljudima'' (hadis Sahihul Džami'u)