Projekat udruženja Solidarnost, u suradnji sa partnerskom IHH organizacijom. Nosilac projekta je turska humanitarna orgnizacija IHH, koja je i definisala sve detalje ovog projekta.

Ko je jetim ?

Jetim ili siroče, dijete podržano od strane programa IHH je dijete koje je izgubilo oca ili oboje, majku i oca, zbog rata, okupacije, prirodne katastrofe, hroničnog siromaštva, bolesti, nesreća i sličnih razloga i koje živi sa svojim rođacima, ili ostaje u sirotištu .

IHH- fondacija nastoji da isporuči hitnu pomoć i podršku žrtvama prirodnih katastrofa, ratova i okupacija. Pored toga ima za cilj proširivanje skrbništva (brige o siročadima) širom svijeta. IHH posvećuje veliku pažnju da sva sirotišta treba da liče na obiteljsko okruženje... IHH siročetu obezbjeđuje: hranu, smještaj – obezbjeđenje doma, odjeću, zdravstvenu njegu i obrazovanje. IHH podržava siročad na tri načina: periodično, kontinuirano ( sponzorstvo jetima) i tijekom praznika. 

 AKTIVNOSTI  IHH U POMAGANJU SIROČADI
- Redovna pomoć
: Ovo je vrsta pomoći kroz Sponzorstvo siročadi. U ovom sistemu, sponzor snosi značajan dio troškova života siročeta uključujući obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i hranu. Broj siročadi koji su podržani ovim sistemom je preko   u 56 različitih zemalja.Trenutno je broj siročadi 89,085. Ova brojka se svakodnevno povećava i mijenja.

- Periodična pomoć: Ovo je vrsta pomoći u određeno doba godine, kao što je jednom u tri, četiri ili šest mjeseci ili jednom godišnje u regiji gdje se pojavi potreba za pomoć. Pomoći koja se dijeli za vrijeme ramazanskog Bajrama i Kurban-bajrama i za obrazovanje, zdravstvo, smještaj i slični projekti su također u ovoj kategoriji. Broj korisnika siročadi ovakvom povremenom zaštitom je preko 800.000 u 135 različitih zemalja.

  • AKTIVNOSTI UDRUŽENJA  SOLIDARNOST U SPONZORSTVU SIROČADI.

Udruženje Solidarnost pokrenulo je ovaj projekta od momenta osnivanja . Dakle od 2011. godine. godina sprovodi projekat brige – sponzorstva jetima - u suradnji sa partnerskom IHH organizacijom. Broj jetima o kojima vodimo brigu svake godine raste.

Udruženje Solidarnost

Broj jetima

2008. (djelovali smo kao kao grupa volontera)

8            

2011. ( registrovano udruženje)

61

2012.

115

2013.

126

2014.

161

2015.

190

2016.

269

 

INFORMACIJE KOJE ZANIMAJU BUDUĆEG SPONZORA:

Koliko košta sponzorstvo za jednog jetima?  

(72 KM ili 35 eura)

Mjesečni iznos po djetetu je 35 eura, odnosno, protuvrijednost od 35 eura, plus provizija za uplatu. Dovoljno je na žiro račun udruženja uplatiti iznos od 72 KM gdje je uračunata i provizija koju banka uzima prilikom slanja novca u IHH.

Ko može biti sponzor?

  Jedna ili više osoba može biti sponzor jednog ili više jetima.

Dakle  više osoba može  biti sponzor jednom jetimu. U tom slučaju bitno je da se dogovore ko će biti nosioc sponzorstva, odnosno, čiji podaci će biti dostavljeni u IHH-a. Svaki sponzor dobije fotografiju i podatke o jetimu, te šifru pod kojom se jetim vodi.

Obaveze sponzora:

- Sponzorstvo treba obavezno odjaviti mjesec dana unaprijed da bi se jetimu našao novi sponzor te izmirti sve obaveze prema jetimu; ne smijete ostati dužni jetimu dok traje vaše sponzorstvo. Dug se ne prašta ni šehidu.

- Da traje što je moguće duže zbog adiministrativne procedure i evidentiranja vas kao sponzora u IHH, a i kod nas te posebno zbog potreba jetima.

- Uplate se mogu vršiti mjesec za mjesec, više mjeseci odjednom, čak i cijela godina.

- Vaše sponzorstvo starta od mjeseca u kom ste se prijavili i traje koliko to budete željeli, preporuka: minimum jedna godina.

- Za slučaj da ne možete nastaviti kontinuitet plaćanja, ali ćete i dalje biti sponzor, obavezno nas obavijestite o tom. Ako ne izvršite obavijest, a sa vama ne uspijemo stupiti u kontakt duže vrijeme, desit će se da jetima dodijelimo drugom sponzoru, smatrajući da ste odustali.

- Ukoliko se desi izmjena (udaja ili poboljšanje materijalne situacije kod jetima), IHH nas o tom izvještava i nudi drugog jetima.

PRAVILA IHH :

  1. Jetimom se ne može direkt kontaktirati
  2. Jetim se ne može usvojiti, IHH nastoji da se jetim zadrži uz najbliže članove porodice a ukoliko ih nema tad ih smješta u sirotišta koja gradi.
  3. Od jetima posredstvom web stranice IHH organizacije, preuzimate pisma i fotografije ukoliko ih jetim pošalje.( Upute kako to odraditi dobiva svaki novi sponzor).
  4. Sponzor može poslati pismo i fotografije jetimu ( na engleskom ili arapskom jeziku)
  5. IHH uplate jetimu vrši ne čekajući sponzora. Budući da je isti evidentiran kao sponzor; držeći se principa povjerenja IHH uplaćuje za jetima u nadi da će sponzor izmiriti svoj dug. Udruženje Solidarnost preuzelo je obavezu da će pred kraj mjeseca slati sve do tad pristigle uplate u IHH.
  6. Pojednici ne mogu očekivati da IHH svakom dokumentuje dokaz o uplati za njihovog jetima. To je neizvodivo s obzirom na broj jetima i aktivnosti koje ovaj sektor radi kad je u pitanju briga o jetimima. Samo za „Dan solidarnosti sa jetimima“; projekat koji traje mjesec dana Ihh sprovede preko 600 aktivnosti.
  7. Ne potpisuje se ugovor. Sponzorstvo se zasniva na bazi dobrovoljnosti i međusobnog povjerenja. Svatko je odgovran pred Allahom za ono što ne izimiri . Uzvišeni Allah kaže: „... I ispunjavajte obavezu, jer će se za obavezu, zaista odgovarati!” (Prijevod značenja El-Isra’, 34.).
  8. Sponzori su dužni poštovati i prihvatiti ova pravila.

KAKO POSTATI SPONZOR JEDNOM ILI VIŠE JETIMA?

- Dostaviti sljedeće podatke: ime i prezime, adresa stanovanja, e-mail adresa, kontakt telefon.

- Podaci   se šalju u IHH oranizaciju. Nakon toga IHH, dostavlja obrazac jetima u kom su osnovni podaci o jetimu ( ime jetima, godina rođenja jetima, godina smrti oca, broj članova porodice i šifra pod kojom se vodi i zemlja iz koje je jetim).

Sve o načinima pomoći jetimima možete vidjeti an ovoj poveznici: https://www.ihh.org.tr/en/orphan

KAKO SE VRŠE UPLATE ZA JETIME?

Putem žiro računa Udruženja. Uplate se mogu vršiti, mjesec za mjesec, više mjeseci odjednom ili cijela godina.

Ukoliko želite biti sponzor , kontaktirajte nas putem maila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  ili na tel: 061/ 604 – 093

Ili fb: https://www.facebook.com/Udruženje - Solidarnost-Bosnia-192808060730387/

VIŠE DETALJA IMATE NA ZVANIČNOJ IHH-A WEB STRANICI:

http://yetim.ihh.org.tr/en

VIŠE DETALJA IMATE NA ZVANIČNOJ IHH-A WEB STRANICI:

http://yetim.ihh.org.tr/en

Jetimi odrastaju sa vašim donacijama. Omogućite im da se smiju.