Udruženje SOLIDARNOST | Association SOLIDARITY


E-mail Ispis PDF

44 učenika dobila sendviče do kraja školske godine

U mjesecu, februaru obezbjeđena ishrana za  44  učenika, do   kraja školske godine.

Projekat ishrane učenika svakim danom daje sve veće rezultate , zahvaljujući vašoj podršci.

U mjesecu januaru obezbjedili smo ishranu za 22 učenika. Hvala Allahu, zavaljujući vašim donacijama taj broj se  mjesecu februaru, uduplao.

Ovih dana izvršili smo  uplatu sendviča za učenike, osnovnih i srednjih škola za mjesec mart.
Zahvaljujući vašim donacijama obezbjedili smo do 17. juna, ishranu za : 44 učenika i to:
Zenica - 5 učenika
B. Krupa - 2 učenika
Bihać: 37 učenika i to:
OŠ " Harmani 2"/ 1 učenik
OŠ - "Prekounje" / 7 učenika
OŠ "Prekounje - Pokoj" /10 učenika
OŠ "Prekounje - Ripač"/ 5 učenika
OŠ"Kamenica - Turija"/ 1 učenik
Srednja "Medicinska škola" / 7 učenika
Srednja "Ekonomska" / 5 učenika
"Katolički školski centar" / 1 učenik


Potrebe su velike i stoga vas molimo da uplate za sendviče vršite na naš žiro račun sa naznakom „za sendviče“.

Uplatu sendviča vršimo u dogovoru sa pedagogom škole, koji obavijesti učenike a sendviči se uplate u radnji u krugu škole ili neposrednoj blizini., koje učenik samo preuzme.

Mjesec MART 22 KM ( sendvič od 1 KM) ili 11 KM ( sendvič od 0,5 KM),
TURKISH ZIRAAT BANK BOSNIA d.d
U KM. VALUTI: 186-000-1053170055
DEVIZNI:
SWIFT code :TZBBBA22
IBAN: BA391860001653170151
Primalac: udruženje Solidarnost.
Svrha : „SENDVIČI “