Udruženje SOLIDARNOST | Association SOLIDARITY


E-mail Ispis PDF

Poziv za sudjelovanje: Seminar o volontiranju za mlade


Broj: 7/16
Dana: 08.04.2016.godine. Bihać

Poziv za sudjelovanje: Seminar  o volontiranju za mlade

Udruženje Solidarnost iz Bihaća u suradnji sa općinom Bihać i udruženjem građana „Domovina - Vatan“ organizuje,  Seminar o volontiranju za mlade, pod motom  “Pomažem druge , mijenjam svijet na bolje“

Vrijeme održavanja radionica: 16.,  23. i  24.  aprila i 7. maja.

8. maja održat će se  svečanost podjele certifikata i izbor najmlađeg, najhrabrijeg i volontera  sa najdužim volonterskim stažom sa područja USK-a.

Mjesto održavanja: prostorije udruženja građana Vatan – Darivalaca krvi (Prema Kantonalnoj bolnici,  od Kineskog zida sa lijeve strane,  iznad dr Džanića kuće)

Vrijeme predavanja:

  • od 10 do 11:30
  • pauza os 10.30 do 12:30 (u sklopu pauze: kafa,sok,  zakuska),
  • od 12:30 do 14:00

Broj učesnika: 30

Pravo učešća: Mladi od 15 do 35 godina

SVAKI UČESNIK DOBIVA CERTIFIKAT: ZA TRENERA VOLONTERA

Pojašnjenje:

S obzirom na trenutačni položaj mladih u današnjem stanju društva , uvidjeli smo potrebu da educiramo mlade po pitanju volonterizma  s obzirom da se to pokazalo kao izuzetno pozitivan način korištenja slobodnog vremena mladih za društvenu zajednicu a i za njih same. Želja nam je upoznati mlade sa volontiranjem kao pozitivnom normom. Kroz komparaciju prakse pojedinih zemalja evpske unije i zakonsku regulativu koja postoji u tim zemljama i djelomično u BiH (RS) i druge oblike stimulisanja volontiranje od strane države animirati mlade da se bore za ovakav oblik svog angažmana gledajući na njega kao na pozitivnu društvenu vrijednost i opću korist.

Odlučili smo se ciljanim temama kroz interaktivni angažman učesnika prije svega saznati njihov nivo saznanja o volonterstvu kao obliku društvenog djelovanja, upoznai ih sa zakonskim okvirima kod nas i Evropi, koloko su pozitivni po njih a i zajednicu, refleksiji volonetrskog angažmana na samog volontera, pojedine društvene kategorije i društvo uopće. Činjenica je da su mladi danas jako inertni kroz uticaj medija, današnjeg sistema vrijednosti, nedostka kritičkog duha cilj nam je promijeniti negativan odnos svega navedenog na mladu ličnost i stvoriti pozitivne vrijednosti između kojih je i pomaganje drugom ali i sebi.

Krajni cilj je  dobar volonter koji će dati veliki  doprinos zajednici.

Za to smo predvidjeli, 6 radionica.

Kontakt telefon za prijavu : 061/ 604 -  093.

PRIJAVA ZA SEMINAR - LINK

Predsjednica Udruženja:

Zemira Gorinjac