Udruženje SOLIDARNOST | Association SOLIDARITY


E-mail Ispis PDF

Humanitarna akcija“ Kurban 2016 „ - Izvještaj

Udruženje Solidarnost i ove godine,  je hvala Allahu imalo  uspješnu humanitarnu akciju „Kurban 2016“.

U skolpu ove aktivnosti prikupljali smo novčana sredstva za kurbane u slijedećim zemljama:  Sirija, Gaza , Kašmir. Total prikupljenog je:  22.  kurban krave.

 

Konačan ishod akcije je slijedeći:

 

Zemlja

 Ukupan iznos sredstva poslatih  u eurima

Total  

Kašmir

11.439,30

17

krava

Sirija

5.644,07

28

ovaca

Gaza

2.381,90

1

krava

Ukupno (Euro)

19.475,00
 

 

LISTA  OSOBA, DONATORA KURBANA 

 DONATORI KURBANA  -  KAŠMIR

1.     

A. OSMANBEGOVIĆ

2.     

A. CORALIĆ

3.     

A. BALIĆ

4.     

A. BAJRAMOVIĆ

5.     

A. MUJČIĆ

6.     

A. SOFIĆ

7.     

A. I D. OSMIĆ

8.     

A. KARAMUJIĆ

9.     

A. LEKIĆ

10.                    

A. I E. DENIĆ

11.                    

A. PAŠIĆ

12.                    

A. FIFIĆ

13.                    

A. SKROBO

14.                    

A. HODIĆ

15.                    

A. ŠABOTIĆ

16.                    

B. DERVIŠEVIĆ

17.                    

B. VEHAB

18.                    

B. HUREMAGIĆ

19.                    

B.ŠAKIĆ

20.                    

BEZ IMENA  - Švedska 

21.                    

Ć. RAMIĆ

22.                    

Ć. MEŠKOVIĆ

23.                    

D. HASIĆ

24.                    

D.DENIĆ

25.                    

D. RIZVIĆ

26.                    

DŽ. HRNJICA

27.                    

DŽ. TERZIĆ

28.                    

DŽE. KARGIĆ HURKO

29.                    

DŽE. KARGIĆ HURKO

30.                    

DŽ.BRKIĆ ČAMDŽIĆ

31.                    

E. SPREČO

32.                    

E. MUSIĆ I Š. BOŠNJAKOVIĆ

33.                    

E. PAŠOVIĆ

34.                    

E. ŠALJA

35.                    

E. MEHULJIĆ

36.                    

E. VELAGIĆ LEKIĆ

37.                    

E. BALIJA

38.                    

E. RIZVO

39.                    

E.  BEHRIĆ

40.                    

E. AHMETOVIĆ

41.                    

E. KARAMUJIĆ

42.                    

E. RADASLIĆ

43.                    

EM. HODŽIĆ

44.                    

EN.HODŽIĆ

45.                    

E. REKIĆ

46.                    

EL. RUŽNIĆ

47.                    

E. BULJUBAŠIĆ

48.                    

E. HUSEINOVIĆ

49.                    

FATIMA PAJIĆ

50.                    

F. BRAČKOVIĆ

51.                    

F. DIN SIFRAR, Z. SIFRAR

52.                    

F. I R. BEGANOVIĆ

53.                    

FA. SAHNIĆ

54.                    

H. NURKIĆ

55.                    

H. HUREMOVIĆ

56.                    

H. ATIĆ

57.                    

H. ATIĆ

58.                    

H. TAHIĆ

59.                    

H. KADIRIĆ

60.                    

HI.VEHAB

61.                    

HI. VEHAB

62.                    

HI. PAŠALIĆ

63.                    

HA. ČAJIĆ

64.                    

HU. RAMIĆ

65.                    

HU. DENIĆ

66.                    

IB. MAKIĆ

67.                    

ID. KARAMUJIĆ

68.                    

IS. DIZDAREVIĆ

69.                    

JA. MEHDI

70.                    

JA. I GO. CULLLU

71.                    

KAR. DOO

72.                    

KAR. DOO

73.                    

KAR. DOO

74.                    

KAR. DOO

75.                    

KAR. DOO

76.                    

KAR. DOO

77.                    

KAR. DOO

78.                    

KAR. DOO

79.                    

KAR. DOO

80.                    

KAR. DOO

81.                    

KU. FAHRIJA

82.                    

L. HERCEHLIĆ

83.                    

L. ŠERTOVIĆ

84.                    

M. ALOMEROVIĆ

85.                    

M. TOROMANVIĆ

86.                    

ME. DENIĆ

87.                    

M. ŠABOTIĆ

88.                    

M. ŠABOTIĆ

89.                    

M.ŠABOTIĆ

90.                    

ME. MURATOVIĆ

91.                    

ME. PUŠKAR

92.                    

M. LIČINA

93.                    

M. ČENGIĆ

94.                    

MU. SINANOVIĆ

95.                    

NA. MULAIMOVIĆ

96.                    

N. SUJOLDŽIĆ

97.                    

N. JAHIĆ

98.                    

NE. IMAMOVIĆ

99.                    

N. BRKIĆ

100.               

NI. SEFEROVIĆ

101.               

PO. GORINJAC

102.               

PO. MAKIĆ

103.               

RE.HASKIĆ

104.               

SA. RAMIĆ

105.               

SA. DENIĆ

106.               

SA. DŽEHVEROVIĆ

107.               

SA. TULIĆ

108.               

SE. BAJRAMOVIĆ

109.               

SE. GAŠI

110.               

SE. LIČINA

111.               

SE. PAŠALIĆ

112.               

ŠE. FIFIĆ

113.               

VE. KLISURA HADŽIMUJIĆ

114.               

VE. KRAJNIĆ

115.               

VE. SEFEROVIĆ

116.               

ZE. DELIĆ

117.               

ZE. KAPIĆ

118.               

ZL. HAŠIMBEGOVIĆ

119.               

ZL. HAŠIMBEGOVIĆ

 

 

 

 

 

 DONATORI KURBANA - SIRIJA

1.

AL. KARAMUJIĆ

2.

A.BOLIĆ

3.

A. MEHČIĆ

4.

A. MUJANOVIĆ

5.

E. HUSEINOVIĆ

6.

E. KRAJNIĆ

7.

E. PIRALIĆ

8.

E. SEFEROVIĆ

9

E. VEHABOVIĆ

10

E. I N. VELADŽIĆ

11

F.KURTOVIĆ

12.

H. OKTAN DOO

13

H. OKTAN DOO

14

I. KARAMUJIĆ

15.

J. ALEŠEVIĆ

16

L. ALISIĆ

17

M. VEHABOVIĆ

18

M. I M. KURBEGOVIĆ

19

M. GRUM

20

M. EL FETIN

21

N.  IBRIČIĆ

22

N. SMAJLOVIĆ

23

S BOTONJIĆ

24

SE. AHMETLIĆ

25.

SU.KARAMUJIĆ

26.

VE. KRAJNIĆ

27.

BEZ IMENA

28.

BEZ IMENA

 

 

DONATORI KURBANA - GAZA

1.

A. KARAMUJIĆ

2.

E.  HUSKIĆ

3.

E. BAJRAMOVIĆ

4.

E. BAJRAMOVIĆ

5

E. BAJRAMOVIĆ

6.

I.KARAMUJIĆ

7

M. JAPIĆ

 

Naknadno pristigla uplata

ČA.FADIL

5.sep

360 KM


PIŠE KURBANI SOMALIJA

 Molimo imenovanog donatora da nam se obavezno javi:   061 604 093

 

 
Zahvaljujemo se svima na ukazanom povjerenju.

Molimo uzvišenog Allaha da vam primi vaše kurbane.

Očekujemo izvještaj klanja i podjele naših kurbana.

''Bajram šerif mubarek olsun''