Udruženje SOLIDARNOST | Association SOLIDARITY


E-mail Ispis PDF

Izvještaj o radu za 2016. godinu

Broj: 03/17

Dana: 10.2. 2017.  godine, Bihać

Izvještaj o radu za 2016. godinu


U 2016. godini realizirane su slijedeće aktivnosti:

Godišnji plan i program za 2016. godinu imao je predviđeno 20 projekta.

Od predviđenih 20, realizirano je 18 . , a pored toga  odrađen  su i 5  vanrednh  projekta i 6 aktivnosti.

Realizirani  projekti:

HUMANITARNI  INO PROJEKTI:

 1. 1. Projekat pomoći narodu Sirije  (tokom cijele godine): pomoć  izbjeglicama unutar  Sirije i u Turskoj podsredstvom IHH organizacije (paketi hrane, voda, brašno, paketi za djecu i bebe), zasebna humanitarna akcija za  Halepo, humanitarna akcija za  Madayu te zasebni projekti Zima u Siriji i Bršno i čizme za djecu Sirije
 2. 2. Humanitarna akcija za pomoć izbjeglicama balkanske rute smještenih u izbjeglički kamp u Idomeni (Makedoniji)
 3. 3. Humanitarna akcija za muslimane Mijanmara (donacija preko IHH organizacije)
 4. 4. Humanitarna akcija za  izbjeglice balkanske rute stacioniranih  u Beogradu (realizirane su  dvije posjete prilikom kojih smo izbjeglicama uručili novčane donacije, prehrambene artikle te odjeću i obuću)
 5. 5. Prikupljena novčana sredstva  za projekat izgradnje  kompleks-sirotišta za jetime Sirije
 6. 6. Bajramski paketići za djecu Sirije; akcija je trajala do 20.juna i uspješno je realizirana
 7. 7. Projekat Kurban IHH za Bosnu (u Bihaću su podijeljena 144 kurbana težine 2-3 kg)
 8. 8. Humanitarna akcija za stanovništvo Afrike ( izbjeglo stanovništvo CAR)
 9. 9. Projekat jetima  ( tokom cijele godine), 60 novih sponzora

10. Projekat : Gaza –Palestina   ( tokom cijele godine)

11. Budi vakif bunara u Africi  (tokom cijele godine ), izgrađeno 20 bunara

 1. 12. Ramazanske aktivnosti: Iftar, paketi Somalija, Sirija, Gaza, Mijanmar

13. Ramazanski paketi IHH za Bosnu

14. Ramazanski paketi Zenica

15. Kurban Sirija/ Kašmir/ Gaza, uplate vršene do 1. septembra


PREDAVANJA EDUKATIVNOG KARAKTERA I SEMINARI:

 1. 16. Podizanje svijesti o dešavanjima u Afganistanu i drugim zemljama, kršenje ljudskih prava  - web i fb.  stranica
 2. 17. Projekat volontiranje: Pomažem druge, mijenjam svijet na bolje (7.maj 2016., SEMINAR  koji je obuhvatio 4 vikenda , radionice te certifikati za učesnike seminara, pratični dio )

18. Javna tribina - obilježavanje Nakbe 15. maja

19. Javna tribina - predavanje na temu Islamski brak; gost predavač prof.Elvedin Pezić

20. Izdavanje i promocija knjige prof. dr.Elvire Islamović i prof.  dr.Zinke Ćoralić: Odijevanje i moda u društvu i jeziku

21. Seminar: Kulturna i religijska raznolikost u doba  globalizacije – izazovi i perspektive dijaloga i tolerancije, predavač:  prof. dr.Elvira Islamović (29. i 30. oktobar)


MITINZI

22. Miting u Sarajevu za Halepo

23. Mirna šetnja – hidžab

24. Miting u Mostaru za Halepo

25. Miting u Zenici za Halepo


POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA I PORODICAMA BOSNA – AKTIVNOSTI

26. Pomoć  teško oboljeloj Dž.  Kozlici – opremanje doma- sprat kuće( kupatilo, dovod vode, el. energije, unutarnja stolarija, namještaj, tepisi, novac za lijekove, prehrambeni artikli, kompjutor za njenu kćerku )

27. Pomoć samohranom ocu Š. Ćehiću nakon smrti supruge ( pronalazak sponzora za 5 jetima siročadi, prikupljanje novčanih priloga za porodicu, te obezbjeđenje sendviča djeci koja idu u školu)

28. Humanitarna akcija: Kupatilo i kosi krov za porodicu Hadžić (uspjeli smo obezbjediti krov za pordicu, ali ne i sredstva za kupatilo)

29. Pomoć dvojici braće Sirijaca tražilaca azila Bosna

-        Posjeta u imigracioni centar

-        Pronalazak donatora za plaćanje stanarine, režija

-        Pronalazak donatora za prehrambene artikle, odjeću, obuću...

-        Pronalazak stana i smještaj istih

30. Ishrana učenika (tokom cijele godine): sendviči za socijalno ugrožene đake osnovnih i srednjih škola. Tokom cijele  školske 2016. godine , obezbjedili smo sendviče za 46 učenika.

 1. 31. Prikupljanje sredstava za teško oboljelu   M. Hepić (novčana sredstva)

32. Prikupljanje sredstava za teško oboljelog A. Beronja

33. Prikupljanje novčanih sredstava za oboljelog studenta E. Mujkanović

34. Kupovina prehrambenih artikala od privatne donacije za D. D.

35. Pomoć porodici Demirović ( prehrambeni artikli, drva, sjemenski materijal)

 1. 36. Prehrambeni artikli za porodicu  N. Tevhida

37. Pomoć studentici S. Kudić – prehrambeni artikli, novčana sredstva potrebna za završetak studija

38. Donacija koze za porodicu u Zenici

39. Paket za porodicu Behić i ishrana učenika


Predsjednica Udruženja:

Zemira Gorinjac