Udruženje SOLIDARNOST | Association SOLIDARITY


E-mail Ispis PDF

Diskriminatorni upitnik za popis stanovništva 2013.

Civilni sektor: Popis će dati iskrivljenu sliku

Građani i građanke Bosne i Hercegovine na popisu stanovništva, zakazanom za april 2013, odgovarat će na čak tri pitanja koja se dovode u vezu sa nacionalnim podjelama! Dva su neobavezna, ali je zato treće, ono o maternjem jeziku obavezno i ukoliko ne odgovorite na njega, platit ćete kaznu od 100 KM do deset hiljada konvertibilnih maraka. I ne samo to, za sve odgovore već su pripremljene sugestije tako da se građani i građanke na popisu, u biti, neće moći slobodno izjasniti.

Sporna pitanja jesu 23, 24. i 25, a pripremljena su na sljedeći način (LINK na upitnik):

Kako se vidi iz priloženog, problemi u ova tri pitanja su brojni, a statistički rezultati zbrojenih odgovora mogli bi vrlo lako stvoriti novi manevarski prostor za političke zloupotrebe.

Naime, odgovori na pitanja su unaprijed zadani. U pitanju 23. (još jednom je) izjednačena nacionalna i etnička pripadnost što je potpuno pogrešno sa naučne strane.

Kada je riječ o pitanju 24 - u njemu se ne prepoznaje postojanje malih vjerskih zajednica, a ateisti (ateizam nije vjeroispovijest, op.a) i nereligiozne osobe uopće nemaju mogućnost slobodnog izjašnjenja svog opredjeljenja.

CES naglašava potrebnu slobodu za pojedinca da ne odgovori na pitanja o etničkoj pripadnosti, religiji ili jeziku; ako je baš interes za tim pitanjem, za jezik se preporuča postaviti minimum dva odvojena pitanja, jedno o maternjem (prvom), glavnom (jezik kojim se najbolje vlada) ili jeziku koji se najviše govori kod kuće ili na poslu, te drugo pitanje o znanju jezika – sposobnost govora ili pisanje na jednom ili više određenih jezika

Pitanje vezano uz jezik ne omogućava više odgovora, a u posebno teškoj dilemi naći će se npr. djeca iz miješanih brakova koja, npr. pričaju malo bosanski, malo hrvatski, malo srpski jezik...

Sva tri pitanja formulisana su u suprotnosti sa preporukama Konferencije evropskih statističara (CES), koje su bile glavni okvir za Popisni program Evropske unije (EU) za popis stanovništva i stanova 2011.

Neko drugi može odgovoriti u Vaše ime...

Pored navedenog, očekuje nas još nekoliko problema. Npr, u zakonu se ostavila mogućnost da neko drugi daje odgovore u Vaše ime?! Član 11. Zakona o popisu stanovništva, kaže da lične podatke o odsutnim članovima domaćinstva, starijim od 15 godina, može dati punoljetni prisutni član domaćinstva kojem su podaci najviše poznati.

Ovdje se, recimo, treba zapitati na koji način se sve može zloupotrijebiti ova odredba, npr. u patrijarhalnim sredinama.

Ilustracija (Afans.org)

Treća simptomatična situacija odnosi se na odluku da popisivači dolaze iz jedinice u kojem popisuju. Znači, na vrata će vam pokucati poznanik, jedan od komšija i pitat će vas stvari za koje možda ne želite da ih ta osoba zna. Ili ste, recimo, 'samo' Hrvat u Bijeljini, Bošnjak u Livnu ili Srbin u Goraždu, pa ćete dobro pripaziti na odgovore koje dajete.

Inicijativa za slobodu izjašnjavanja!

Izrevoltirani još jednim pokušajem vlasti da perfidno proigraju nezainteresirano građanstvo, nekoliko nevladinih organizacija – Evropski istraživački centar Sarajevo, Udruženje Kali Sara, Udruga za međunarodno pravo BiH i Sarajevski otvoreni centar (SOC) - okupljeni u Inicijativu za slobodu izjašnjavanja, oštro se protive gore navedenim pitanjima.

Namjeravaju izmijeniti zakon koji je predvidio ove nebuloze, a podršku će tražiti na domaćim, ali i međunarodnim frontovima iako su već sada svjesni da im šanse ne izgledaju baš najbolje.

Tija Memišević, direktorica Evropskog istraživačkog centra iz Sarajeva, za Radiosarajevo.ba uredbe je ocijenila nedopustivim. Za nju je ovakav upitnik vršenje pritiska, pogotovo jer se radi o kategorijama koje nisu statistički važne.

„Popis će, sigurno, dati iskrivljenu sliku. Dat ćemo sve od sebe da ovo izmijenimo, ali je činjenica da za to nema potrebne političke volje. Ipak, važno je animirati javnost, ljudi moraju biti svjesni problema koji će sigurno nastati“, rekla nam je Memišević.

Prema informacijama s kojima raspolažu u Inicijativi, moguće je da Zakon o popisu stanovništva nije ni prošao regularnu proceduru. Prema podacima s kojima raspolažu, propis nije bio objavljen na internetu, kako bi se o njemu izradile konsultacije, koje inače traju mjesec dana

Izložila nam je i prijedloge bh. 'civilnog društva', koje će iznijeti predstavnicima političkih stranaka, Parlamentu BiH, ali i ljudima iz Evropske komisije, te ostatku međunarodne zajednice, za koju Memišević smatra da „nije najdetaljnije informisana“.

Uz to, Inicijativa će tražiti i veće učešće civilnog društva u samom procesu popisa – monitoring rada na terenu, nadzor obrade i skladištenja podataka – kad već nisu konsultirani tokom izrade zakona, što jeste (evropska) obaveza bh. politike.

Očekuju se tužbe protiv BiH

Inicijativa za slobodu izjašnjavanja će predložiti da i pitanje o jeziku bude neobavezno kao i pitanja 23. i 24, da sva pitanja budu otvorenog tipa, da se ponudi mogućnost više opcija, te da se koristi linija umjesto kvadratići.

„Recimo da poželite odgovoriti 'Bosanka i Hercegovka' na pitanje o etničkoj/nacionalnoj pripadnosti. Upitnik je kreiran tako da možete upisati dodatne odgovore, ali u kvadratiće: nedostaju tačno dva kvadratića da bi upisali ovaj odgovor“, upozorila je naša sagovornica.

"Jer zemlju čine ljudi..."

Isto navodi i Saša Gavrić, izvršni direktor SOC-a, koji odredbe naziva vrlo diskriminirajućim, analizira i da su, moguće je, zlonamjerno konstruirane na ovaj način, a ističe i kako zbog istih očekuje tužbe protiv Bosne i Hercegovine. Gavrić je o ovim odredbama već informisao i Brisel, te se očekuje da se EU zvanično izjasni o ovome najkasnije u novembru ove godine, kada izdaje Izvještaj o napretku BiH za 2012.

A u jeku političke bitke za budžet, koalicionih jednačina u Vijeću ministara BiH, klackalica u strukturama federalne vlasti... teško je za očekivati interes ili volju političara da se mijenja Zakon o popisu, na koji se tako dugo čekalo. Jedini 'plus' u čitavoj priči mogao bi se naći u ovoj izbornoj godini, te političkoj želji da se dodvori glasačima.

No, kako je rekao Gavrić, „politički interes stvori se kad je društveni pritisak dovoljno velik“: „Dosta je više bilo onog 'ma šta ja mogu uraditi'. Sve. Sve mi možemo promijeniti.“

Lana Ramljak, Radiosarajevo.ba

POPIS STANOVNIŠTVA VELIKA ZAMKA ZA BOŠNJAKE

Neuk i neobaviješten čovjek često brka pojmove Bošnjak, Bosanac, Musliman, Bosanski Musliman, musliman. Na žalost, u taj svijet spadaju i neki naši novinari i neki naši ljudi na visokim položajima. Jednostavno, ima svijeta kojeg to do sada
nije zanimalo. To je pretežno onaj naš sloj i soj koji nije razvijao u sebi nikakve pojmove o vjeri i naciji. To su najčešće oni ljudi koji misle da su izuzetno napredni, izvan i iznad običnog puka. To je onaj soj u kojeg nema pojmova o općem već samo o vlastitom. U velikoj mjeri to je i svojovjersna mimikrija kakvu ima i životinjsko carstvo. Dakle, Bošnjak je tradicionalno nacionalno ime bosanskohercegovačkih muslimana, sandžačkih muslimana i svih drugih muslimana koji govore bosanskim jezikom. Osim nas koji se znamo, u samoj Turskoj je oko šest miliona Bošnjaka (iz više generacija), a danas ih ima od Kanade do Novog Zelanda. U sovjetskim naučnim djelima i enciklopedijama, u turskim enciklopedijama, i u nekih drugih naroda koji su snama imali historijske kontakte, mi smo uvijek predstavljani kao Bošnjaci.
(Autor: Alija Isaković)


Zamka popisa stanovništa za Bošnjake:

Ko na pitanje o nacionalnosti odgovori da je "musliman", "musliman-Bošnjak", "Bosanac" ili "Bosanac-musliman", bit će evidentiran kao "OSTALI".

Dakle, na pitanje o nacionalnosti treba se izjasniti kao - Bošnjak.

Jezik naš je - bosanski jezik, a ne bošnjački jezik.

I, naravno, vjera - ISLAM.

O ovome treba dobro povesti računa da ne bismo nakon popisa stanovništva postali nacionalna manjina!!!

(S-B)