Udruženje SOLIDARNOST | Association SOLIDARITY


E-mail Ispis PDF

Hitan poziv IHH-a organizacije za pomoć narodu Egipta - Misira

HITNO:  JAVNI POZIV UPUĆEN CIJELOM SVIJETU
Egipatski narod koji je mirno protestovao  protiv vojnog udara  od 3. jula 2013., je u noći 27. jula po lokalnom vremenu,  napadnut od strane egipatske vojske, te se taj napad  pretvorio u krvavi masakr.

Jedan dio od miliona civila okupljenih  na Rabia-Al Adawiyya trgu su napadnuti na ulazu u trga od egipatskih snaga sigurnosti, uključujući i korištenje prave municije. Utvrđeno je da je za vrijeme napada došlo do pucnjave s namjerom ubijanja. Iz onoga što se može čuti  u vijestima, 200 ljudi je masakrirano dok je preko 4.500 ljudi povrijeđeno. Nema dovoljno medicinske pomoći  za sve povrijeđene. Broj smrtnih slučajeva se povećava iz sata u sat.

S druge strane je izviješćeno  da je u Aleksandriji, također, najmanje 11 civila izgubilo  živote. Grupe civila, uključujući žene i djecu koji su pobjegli pred napadom  sklonili su se u Al Kaid Ebrahim džamiju. Ova džamija je okružena i civila čiji su životi u opasnosti čekaju pomoć.

Osim toga, izviješćeno je da postoji strah od  i većeg masakra  nad civilima pod zapovjedništvom režima  vojnog udara, zbog velikog  broja civila, djece, starijih i nemoćnih  osoba okupljenih  na trgovima u Egiptu, uključujući i Rabia-Al Adawiyya trgu.

Na prvom prvom mjestu su prekršeni glavni međunarodni ugovori, sve pravne norme, ljudska prava i slobode pred očima cijelog svijeta od strane  generala Sisija i zvaničnika  vojnog režima koji čine zločine protiv čovječnosti.

IHH  poziva cijeli  svijet sa dubokom zabrinutosti zbog  ovakvog  razvoja događaja u kojima se nemarno krše  sloboda volje, kultura izbora i ljudska prava.

Naš poziv međunarodnim organima, vladama, nevladinim organizacijama, vjerskim vođama, svakoj savjesnoj osobi kao članu porodice humanosti i svjetskoj javnosti je sljedeći:

- treba poduzeti hitnu akciju kako bi se zaustavio masakr u Egiptu;

- treba spriječiti sve vojne operacije na trgovima koja se uveliko  pretpostavljaju. 


URGENT

PUBLIC ANNOUNCEMENT TO THE WORLD

The Egyptian people who were peacefully protesting the Military Coup of 3 July 2013, have been attacked by the Egyptian army in the night of 27 July 2013 local time, which turned into a bloody massacre.

Part of the millions of civilians gathered at the Rabia-Al Adawiyya square have been attacked at the entrance of the square by Egyptian security forces including the use of real ammunition. It has been established that during the attack also discriminate shootings with the intention of killing took place. From what is reflected in the news 200 people are massacred while over 4500 people are injured. There is insufficient medical care for the injured. The number of deaths keeps raising by the hour.

On the other side it is reported that also in Alexandria at least 11 civilians have lost their lives. A group of civilians, including women and children who fled the attack took shelter in the Al Kaid Ebrahim Mosque. This mosque is surrounded by the “Baltage” and the civilians who’s lives are in danger are waiting for help.

Besides, it is reported that there is fear of an operation and bigger massacre on the civilians with large numbers of civilians, children, elder and disabled people gathered at the squares in Egypt including the Rabia-Al Adawiyya square under the command of the military coup regime.

The main international treaties being in the first place, all legal norms, human rights and freedoms have been violated in front of the entire World by General Sisi and the military regime officials and they are committing crimes against humanity. IHH is calling upon the World with a deep concern on the developments in which the free will, the culture of elections and human rights are carelessly violated. Our call to the International Authorities, Governments, Non-Governmental Organizations, religious leaders, every conscience person as member of the family of humanity and the World public is:

- urgent action has to be taken in order to stop the massacre in Egypt

- a military operation on the squares, which is strongly presumed should be prevented


 

F.Bülent Yıldırım


 

President