Udruženje SOLIDARNOST | Association SOLIDARITY


E-mail Ispis PDF

Humanitarna akcija “Kurban 2015„ - Izvještaj

Udruženje Solidarnost i ove godine,  je hvala Allahu imalo izuzetno uspješnu humanitarnu akciju „Kurban 2015“.

U skolpu ove aktivnosti prikupljali smo novčana sredstva za kurbne u slijedećim zemljama: Somalija , Sirija, Gaza , Mijanmar,

Konačan ishod akcije je slijedeći:

Zemlja

Novčana sredstva

Cijena (Eur)

Kvantitet

Somalija

13,686.96

340,17

40

krava

Mijanmar

4,936.40

890.00

6

krava

Sirija

3,414.00

200,00

17

ovca

Gaza

1,623.50

2,145.00

1

krava

Ukupno (Euro)

23,660.86

47 krava i 17 ovaca
 

 Ono što moramo naglasiti, jeste velik broj dontora koji su se naknadno javljali , što nas je primoralo da izvršimo dvije dodatne uplate.  Nažalost dva dana pred bajram stiglo je  još, 8 uplata ali navedeni novac nije mogao biti proslijeđen i ovi kurbani nisu uračunati. Tetirat će se kao obična sadaka za Somaliju.

Imenovane osobe se mogu javiti za povrat novca.

- S. Bege - 5 kurbana - 500 KM ( 21.9.2015.godine pristgla uplata)

- S. Perviz jedan kurban 100 KM

- H. LJUBIJANKIĆ - 100 KM (Uplata pristigla 22.9.2015.)

 - A. LJUBIJANKIĆ - 100 KM

 

Qurban-2015 (1)
Qurban-2015 (1)
Qurban-2015 (27)
Qurban-2015 (33)
Qurban-2015 (4)
Qurban-2015 (49)
Qurban-2015 (9)

IMENA OSOBA DONATORA KURBANA SU SLIJEDEĆA.

 

UPLATE SOMALIJA

 1.  

A./O. MAHIĆ

 1.  

 A. MULAIMOVIĆ

 1.  

 A. MEHINOVIĆ

 1.  

A. JAHIĆ

 1.  

A.JAHIĆ

 1.  

A. ALAGIĆ

 1.  

A. AVDAGIĆ ŽERIĆ

 1.  

A. MEHIČIĆ

 1.  

A. BAJRAKTAREVIĆ

 1.  

A. BAJRAMOVIĆ

 1.  

A. DURAKOVIĆ

 1.  

A. DURATOVIĆ

 1.  

A.   I A. ALIZOTI

 1.  

A. I A.  ALIZOTI

 1.  

A. GRUDA

 1.  

A. KAPO

 1.  

A. MUJČIĆ

 1.  

A. BEČAK

 1.  

AL. ĆORALIĆ

 1.  

AL. JAŠAREVIĆ

 1.  

AL. SALČINOVIĆ

 1.  

AL. OSMIĆ

 1.  

AL. RAMIĆ

 1.  

AL. KAPETAN

 1.  

AL. KAPETAN

 1.  

AL. MUJANOVIĆ

 1.  

AL. KARMUJIĆ

 1.  

AL. BRNIČANIN

 1.  

AL. DIZDAREVIĆ

 1.  

AL. SARHATLIĆ

 1.  

AL.NUHANOVIĆ

 1.  

AM. I MA. POLUTAK

 1.  

AM. I MA. POLUTAK

 1.  

AM. I MA. POLUTAK

 1.  

AM. I TI. KAPIDŽIĆ

 1.  

AM. MEHIČIĆ

 1.  

AM. METHADŽOVIĆ

 1.  

AM. DREKOVIĆ

 1.  

AM. I HU.ZAIMOVIĆ

 1.  

AM. DIZDAREVIĆ

 1.  

AM. MAHMUTBEGOVIĆ

 1.  

AM. KUŠLJAGIĆ

 1.  

AM. ŠABIĆ

 1.  

AM. ŠURKOVIĆ

 1.  

AN. MEHINOVIĆ

 1.  

AS. BEŠO

 1.  

AS. BEŠO

 1.  

AS. BEŠO

 1.  

AS. SKROBO

 1.  

AS. MUJANOVIĆ

 1.  

AS. MUJANOVIĆ

 1.  

AZ. MEHIĆ

 1.  

ĆA. RAMIĆ

 1.  

ĆA. RAMIĆ

 1.  

DA. HALILOVIĆ

 1.  

DE. HAMZIĆ

 1.  

DE.KURTOVIĆ

 1.  

DE. RIZVIĆ

 1.  

DENIS RIZVIĆ

 1.  

DE. TUTMIĆ

 1.  

DE. MELISA

 1.  

DI. ALAGIĆ

 1.  

DI. ALAGIĆ

 1.  

DŽE. OMEROVIĆ

 1.  

DŽE. VEJZOVIĆ

 1.  

ĐU. BAJRAMVIĆ

 1.  

 DŽE. TERZIĆ

 1.  

 ĐA. SLADŽIJA

 1.  

ED. MEMIĆ

 1.  

ED. ADŽMOVIĆ

 1.  

ED. ADŽMOVIĆ

 1.  

ED. ADŽMOVIĆ

 1.  

ED. ADŽMOVIĆ

 1.  

ED. IBRIŠIMBEGOVIĆ

 1.  

ED. ĐEDOVIĆ

 1.  

ED. ŠETKIĆ

 1.  

ED. CURČIĆ

 1.  

EKINOVIĆ SEAD

 1.  

ELMA KADRIĆ

 1.  

EL. ZUBOVIĆ

 1.  

EL. ZUBOVIĆ

 1.  

EL.  MUJIĆ

 1.  

EM.  BAJRAMOVIĆ

 1.  

EM.  BAJRAMOVIĆ

 1.  

EM.  BAJRAMOVIĆ

 1.  

EM.  KARAMUJIĆ

 1.  

EM.  KARAMUJIĆ

 1.  

EM.  KARAMUJIĆ

 1.  

EM. HODŽIĆ

 1.  

EM. MULAOSMANOVIĆ

 1.  

EM. MUSLIĆ

 1.  

EN. MURATOVIĆ

 1.  

EN. REKIĆ

 1.  

 EN. HODŽIĆ

 1.  

EN. MUSLIĆ

 1.  

EN. TAHMIŠČIJA

 1.  

ER. HUSEINOVIĆ

 1.  

ER. MAJETIĆ

 1.  

ES. ĆEMANOVIĆ

 1.  

ES. BILIĆ

 1.  

FA. RADASLIĆ

 1.  

FA. HADŽIĆ

 1.  

FA. PAŠOVIĆ

 1.  

FA. ĆEMANOVIĆ

 1.  

FA. GANIJA

 1.  

FA. MEHULIĆ

 1.  

FA. PRIJIĆ

 1.  

FA. VOJVODIĆ

 1.  

FE. KUC

 1.  

HA. TERZIĆ

 1.  

HA. SALKIĆ

 1.  

HA. SALKIĆ

 1.  

 HA. NURIKIĆ

 1.  

 HA. ČAJIĆ

 1.  

HA. KARADAREVIĆ

 1.  

HA. KARALIĆ

 1.  

HA.  ZEMKA

 1.  

HA. HUSO

 1.  

HA. PELJTO

 1.  

HA. SERDAREVIĆ

 1.  

HA. HAFIZOVIĆ

 1.  

HA. HUREMOVIĆ

 1.  

HA. ŠEHIĆ

 1.  

HA. SMAJLOVIĆ

 1.  

HA. KADIRIĆ

 1.  

HI ĐEDOVIĆ

 1.  

HI. OKTAN DOO

 1.  

HI. PAŠALIĆ

 1.  

HI. PAŠALIĆ

 1.  

HU. SMAJKIĆ

 1.  

HU. SMAJKIĆ

 1.  

HU. RAMIĆ

 1.  

HU. I BE. DEDIĆ

 1.  

IF. ZORNIĆ

 1.  

IL. MURATSPAHIĆ

 1.  

IL. MURATSPAHIĆ

 1.  

IL.MURATSPAHIĆ

 1.  

IL. MURATSPAHIĆ

 1.  

IS. DIZDAREVIĆ

 1.  

JA. SMAJKIĆ

 1.  

JA. SMAJKIĆ

 1.  

JA. SALIHAGIĆ

 1.  

KA. SELIMOVIĆ

 1.  

KA. ADILOVIĆ

 1.  

KE. MUJAGIĆ

 1.  

LA. DIZDAREVIĆ

 1.  

LA. BEČAK

 1.  

LE. ARNAUTOVIĆ

 1.  

LE. ARNAUTOVIĆ

 1.  

LE. HERCEGLIĆ

 1.  

LE.  TEMIM

 1.  

LU. SIDRAN

 1.  

MA.  KEVRIĆ

 1.  

MA.  KEVRIĆ

 1.  

MA. PUŠKA

 1.  

MA.  HURKO

 1.  

ME.  HUREMAGIĆ

 1.  

ME.  HUREMAGIĆ

 1.  

ME.  DERVIŠEVIĆ

 1.  

ME. SIDIKA

 1.  

ME.  ZILIĆ

 1.  

ME.  BOTONJIĆ

 1.  

ME.  RUŠTIĆ

 1.  

ME.  GANIJA

 1.  

ME. I DE.  ŠABIĆ

 1.  

ME.  KOTLICA

 1.  

ME.  KOTLICA

 1.  

ME. PUŠKAR

 1.  

ME. PUŠKAR

 1.  

ME. PUŠKAR

 1.  

ME.  PUŠKAR

 1.  

ME. PUŠKAR

 1.  

MI. TABKOVIĆ

 1.  

MI. TABKOVIĆ

 1.  

MI. NURUDINOVIĆ

 1.  

MI. I MI. SMAILBEGOVIĆ

 1.  

MI. DURMIĆ

 1.  

MI. BILIĆ

 1.  

MI. HOŠIĆ

 1.  

MI. JA. KENDIĆ

 1.  

MI.  JA.  KENDIĆ

 1.  

MI.  JA.  KENDIĆ

 1.  

MI.  JA.  KENDIĆ

 1.  

MI.  JA. KENDIĆ

 1.  

MIRZA ČENGIĆ

 1.  

MI. MULAOSMANOVIĆ

 1.  

MU. I   ŠU. ŠABIĆ

 1.  

MU.  JAŠAREVIĆ

 1.  

MU. ALIOMEROVIĆ

 1.  

MU.  DELIĆ

 1.  

MU.  MEŠANOVIĆ

 1.  

MU.  TIRIĆ

 1.  

MU. POLIMAC

 1.  

NA.  HADŽIĆ

 1.  

NA.  HUKIĆ

 1.  

 NA.  SUJOLDŽIĆ

 1.  

NA.   JUSIĆ

 1.  

NE.  VIŠĆA

 1.  

NE. ŠEHIĆ

 1.  

NE. HAŠIMBEGOVIĆ

 1.  

NE.  KAPIĆ

 1.  

OM. DURIĆ

 1.  

OM. DURIĆ

 1.  

OM. ILJAZGIĆ

 1.  

PO. BAJRAKTAREVIĆ Z.

 1.  

PO. GORINJAC

 1.  

PO. GORINJAC

 1.  

PORODICA SVRAKA

 1.  

RA. HUSEINOVIĆ

 1.  

RE. BABAJIĆ

 1.  

 RE. MUJAGIĆ

 1.  

SA. NUHANOVIĆ

 1.  

SA. GLUMČEVIĆ

 1.  

SA. GLUMČEVIĆ

 1.  

SA. DŽELALAGIĆ

 1.  

SA. DŽELALAGIĆ

 1.  

SA. MEŠANOVIĆ

 1.  

SA I  AD. BRANKOVIĆ

 1.  

SA. BRKIĆ

 1.  

SA. TANJIĆ

 1.  

SA. HAMZIĆ

 1.  

SAMIR ČORBO

 1.  

SA. DURMIĆ

 1.  

SA. I SE. TULIĆ

 1.  

SA. PROŠIĆ

 1.  

SA. BRLJEVAC

 1.  

SA. AVDAGIĆ

 1.  

SA. SMAJLOVIĆ

 1.  

SA. SMAJLOVIĆ

 1.  

SA. SMAJLOVIĆ

 1.  

SA. SMAJLOVIĆ

 1.  

SA. MAŠIĆ MAKIĆ

 1.  

SE. KAZAZIĆ

 1.  

SE. EKINOVIĆ

 1.  

SE. RAMIĆ

 1.  

SE. ZELINKIĆ

 1.  

SE. EMINOVIĆ

 1.  

SE. BAJRAMOVIĆ

 1.  

SE. DIZDAREVIĆ

 1.  

SE. DIZDAREVIĆ

 1.  

SE. MUJIĆ

 1.  

SE. LIČINA

 1.  

SE. ARIFOVIĆ

 1.  

SI. ALIĆ

 1.  

SI. ALIBEGOVIĆ

 1.  

SU. ASČIĆ

 1.  

SU. BAJRAMOVIĆ

 1.  

SU. HEDŽIĆ

 1.  

SU HEDŽIĆ

 1.  

ŠA. TOPIĆ

 1.  

ŠA. TOPIĆ

 1.  

ŠA. TOPIĆ

 1.  

ŠA.  TOPIĆ

 1.  

ŠA.  TOPIĆ

 1.  

ŠE. OMEROVIĆ PENJO

 1.  

TA.  ATOVIĆ

 1.  

 UM.  KONJIĆ

 1.  

VA.  VELADŽIĆ

 1.  

VE.  KRAJNOVIĆ

 1.  

ZE.  ALUKIĆ DELIĆ

 1.  

ZI.  MUNAIZEL

 1.  

ZL.  HAŠIMBEGOVIĆ

 1.  

ZL.  HAŠIMBEGOVIĆ

 1.  

ZL.  HAŠIMBEGOVIĆ

 1.  

ZL.  HAŠIMBEGOVIĆ

 1.  

ZL.  PRŠIĆ

 1.  

ZL.  DURATOVIĆ

 1.  

ZU.  KULIĆ

 1.  

ZU.  KULIĆ

                         

UPLATE SIRIJA

1

AL. KARAMUJIĆ

2.

AM. LJUBIJANKIĆ

3.

ZL.  HAŠIMBEGOVIĆ

4.

HI.  OKTAN DOO

5.

VE.  KRAJNIĆ

6.

VE.  KRAJNIĆ

7.

 AL.  SINANOVIĆ

8.

ED.  IBRAHIMOVIĆ

9.

ED.  I A. SINANOVIĆ

10.

SA. I S. GRABIĆ

11.

AL.  I F. LISIĆ

12.

 LE.  KRIŽEVAC

13

MI.  BE. LISICA

14.

NI.  KRIŽEVAC

15.

Z. UPLATE

 

 

                                    UPLATE GAZA

1.

EL.  MEMIĆ

2.

AK. ELMEDINA

3.

AL.  KARAMUJIĆ

4.

EL.  HODŽIĆ MUMINOVIĆ

5.

ME.  ŠABOTIĆ

6.

NEMA IME

7

AH.  RA. SWINDEH