Udruženje SOLIDARNOST | Association SOLIDARITY


E-mail Ispis PDF

20. novembar - Međunarodni dan djeteta

20. novembar – Dan prava djeteta

Međunarodni dan djeteta obilježava se 20. novembra s ciljem boljeg razumijevanja, prihvaćanja i dobrobiti sve djece. Generalna skupština UN-a je 20. novembra 1959. godine usvojila "Deklaraciju o pravima djeteta", a 1989. godine "Konvenciju o pravima djeteta". Od 20. studenoga 1989. godine u cijelome se svijetu obilježava Međunarodni dan djeteta, koji je potaknula Organizacija Ujedinjenih naroda i njezine specijalizirane ustanove.

Obilježavanjem ovog dana se želi senzibilizirati javno mnijenje i ustanove za potrebu zaštite maloljetnika od zlouporabe, nasilja i raznih oblika diskriminacije.

Također se žele potaknuti organizacije koje se bave ljudskim pravima i slobodama na poduzimanje konkretnih koraka u zaštiti i unapređenju dječjih prava jer su ta prava temelj izgradnje naprednog društva. Temelj za svijet mira je sredina gdje djeca postaju prijatelji, gdje uče i rade surađujući i odrastaju sa spoznajom o međuovisnosti svih živih bića. Nažalost, postoje djeca kojoj su uskraćena osnovna životna prava jer se na primjer iskorištavaju kao radna snaga, sudjeluju u ratnim sukobima s oružjem, prisiljavaju na prostituciju i sl.

Na ovaj dan na poseban način treba gledati na prava djece i adolescenata na najsiromašnijim područjima na svijetu.

Osnovna dječja prava su:

 • Prava preživljavanja - hrana, smještaj, stanovanje, zdravlje, životni standard;
 • Razvojna prava - razvoj, odgoj i obrazovanje, obitelj, kultura, identitet;
 • Prava sudjelovanja - donošenje odluka, druženje, izražavanje, pristup informacijama;
 • Prava zaštite od - zlostavljanja, zanemarivanja, izrabljivanja, mučenja, otmice, prostitucije.
  Svijet djece
  Prema izveštajima Amnesty International, zlostavljanje djece je prepuno u zemljama sa čestim slučajevima pornografije, nasilja i drugih ilegalnih aktivnosti. Statistike pokazuju svijetu ima oko 250 miliona djece u dobi od 5 do 14 radnika, dok milijune djece u dobi 12 do 17 nemaju pristup školovanju. Danas ima oko 165 miliona siroče djece širom svijeta i svaki dan 22.000 djece umre od bolesti može liječiti prije nego što napune pet, UN za djecu (UNICEF), kaže.

  Prema podacima UN- a,  Komitet za prava djeteta, među potpisnicima Konvencije koje su dostavile izvještaje UN-a, samo 14 od 43 zemalja imaju  usklađen svoj nacionalni zakon sa zahtjevima Ugovora.
  Uprkos konvenciji i odboru  postavljenom  za praćenje usklađenosti s Konvencijom, danas djeca i dalje čine  najugroženiji dio društva  na zlostavljanje.

  Ove godine 20. novembra , kao "Svjetski dan prava djeteta" ima za cilj da  da privukče  pažnju na kršenja prava djece  u Gazi, Siriji, i Arakan.


  Obećavajući dešavanja

  IHH podržava  djecu siročad u 56 zemalja. Fondacija ima za cilj da zaštite djecu koji su prošli kroz rat i prirodne katastrofe, i sprovodi aktivnosti kako bi im pomogla dok ne postanu samostalni . IHH brine za 70 hiljada siročadi širom svijeta od novembra 2015. godine.