Stigle fotografije naša četiri bunara uplaćena u 2017. godini.

Od 99 bunara očekujemo fotografije 4. bunara. Do sad  izgrađeno 95 bunara.

Donacija za ovaj 99. bunar je posebno draga.

Donator je 20. godišnji mladić, koji je novac skupio za hadž.

Inače je osoba sa određenim stepenom invaliditeta.

Naime tokom rata majka ga je rodila u Sloveniji. Zbog nemara ljekara  desila su se određena oštećena koja su rezultirala dugogodišnjom borbom da bi se postigao današnji rezultat.

Molimo Allaha da obilato nagradi ovog divnog mladog insana. Podari mu hajr oba svijeta.

Stigle su fotografije, video i dokument za   četri naša bunara:

  1. Bunar _ „ Džemat Lozana – Švajcarska. Donator sestre istoimenog džemata. Zemlja gradnje Čad. Dubina bušotine – 55 metara. Selo: BOURNOURI
  1. Bunar - “ Kadira Mušić“ –privatna donacija . Zemlja gradnje -  Čad . Selo-  Dubina bušotine 55 metara .
  1. Bunar:  „ Srebrenica - Abdullah, Azmir, Almir  2“ Drugi bunar majke srebrenice H. M.

Zemlja gradnje: Džibuti.  Selo: MOULOUD. Dubina bušotine -18 metara.

  1. Bunar: „Kevser“ privatna donacija sestre S. Š.  Zemlja gradnje - Sudan.

Selo: GARSİLA - UMMU HAYR – AMARA. Dubina bušotine – 39 metara.

Projekat izgradnej bunara traje tkom cijele godien.

Možete donirati vrijednost jednog cijelog bunara odnosno protuvriejdnsot od 4.500 dolara.

Ili biti učesnik u zajedničkom bunaru sa iznosom koji ste u mogućnosit uplatiti.

Kurs dolar / euro pratimo na ovoj poveznici: http://kur.doviz.com/ziraat.

Sve uplate za naše projekte pa i bunar vrše se na naš žiro račun:

TURKISH ZIRAAT BANK BOSNIA d.d

U KM. VALUTI: 186-000-1053170055

DEVIZNI:

 SWIFT code :TZBBBA22     

IBAN: BA391860001653170151

Primalac:  udruženje Solidarnost.

Svrha : „ Bunar “

Izvještaj: Ramazan 2022

Humanitarna akcija Ramazan 2022 je do sad najuspješnija humanitarna akcija. Prikupljali smo novčana sredstva za pakete za 7 zemalja i...

Izgradnja bunara Africi - fotografije naša 4 bunara...

Ovih dana pristigle su fotografije od naša 4 bunara uplaćena u 2020. godini. Zemlja gradnje ovih bunara je Mali - Afrika. Projekat...

Pomoć migrantima – Bihać (FOTO/VIDEO)

Udruženje Solidarnost pomaže migrante balkanske rute od 2015 godine. Prvi smo bili u posjeti migrantima u Beogradu – Srbija. Odvezli smo...

Paketi hrane Jemen (FOTO)

Sredstva za pakete uplaćena su u novembru i decembru 2020. godine sa ukupnim iznosom od: 6.210 eura. Podršku narodu Jemena otpočeli smo...