Izvještaj – Kurban 2018

Najuspješnija humanitarna akcija do sad.

73 kurban krave i 114 ovaca

Humanitarna akcija „Kurban 2018“,  je trajala skoro mjesec dana.

Pravilo našeg Udruženja je da se sredstva u IHH organizaciju šalju deset dana pred bajram da bi pomenuta organizacija na vrijeme mogla odraditi sve aktivnosti oko kupovine, klanja i podjele kurbana .

Nažalost, i ove godine smo imali problema oko prispjeća donacija za  kurbane kao i nepotpunost iznosa za danacije kurbana. Tako da smo vršili dvije naknadne uplate za 6 i za 14 kurbana.

Molimo donatore da ubuduće znatno ranije,  prate našu web i Facebook stranicu i da uplate vrše ranije, a ne pred sam kraj akcije.

Žao nam je što su neki donatori zvali naknadno a akcija je već bila okončana.

Molimo uzvišenog Allaha da primi vaše kurbane.

Veliko hvala na povjerenju. Klanje kurbana obavit će se drugi i treći dan Kurban bajrama.

Po okončanju aktivnosti očekujemo fotografije podjele vaših kurbana. 

U 2017. godini uplatili smo sredstava za 54 kurban krave i 4 ovce.

Ove godine 73 kurban krave i 114 ovaca

Detalji ovogodišnjeg uspjeha uplata kurbana prikazani su u tebeli.

KURBAN 2018

EURO TOTAL

krava

ovca

40.995,00

1.576,00

GAZA

1

 -

3.621,00

SIRIJA

20

6.252,00

MIJANMAR

7

 -

8.673,00

JEMEN

 -

94

20.873,00

SOMALIJA

65

 -

LISTA  OSOBA, DONATORA KURBANA

Crvenim slovima su obilježeni donatori sa nepotpunom uplatom kurbana. Molimo doplatu radi ispravnosti kurbana

SOMALIJA:

1.      

A.ĆATIĆ

2.      

A.HALILAGIĆ

3.      

A.BAJRAMOVIĆ

4.      

A. DURAKOVIĆ

5.      

A. I E. BRADARIĆ

6.      

A. IMAMOVIĆ

7.      

A.IMAMOVIĆ

8.      

A. IMAMOVIĆ

9.      

A. LOKMIĆ

10.  

A. MEŠTAN

11.  

A. TOPOLJAK

12.  

A. LIDAN

13.  

A. LIDAN

14.  

A. KAPO

15.  

A.KAPO

16.  

A. NURDINOVIĆ

17.  

A. MUJČIĆ

18.  

A. MUJČIĆ

19.  

A. HRNJICA

20.  

A. HRNJICA

21.  

A. MAHMUTOVIĆ

22.  

A. MUJIĆ

23.  

A. MUJIĆ

24.  

A. MUJIĆ

25.  

A. MUJIĆ

26.  

A. MUJIĆ

27.  

A. MUJIĆ

28.  

A.MUJIĆ

29.  

A. MUJIĆ

30.  

A.MUJIĆ

31.  

A. MUJIĆ

32.  

A. IMAMOVIĆ

33.  

A. BEČAK

34.  

A.ALIĆ

35.  

A. ZEJNILOVIĆ

36.  

A. ZUNIĆ

37.  

A. MUJANOVIĆ

38.  

AL. TRNAČEVIĆ

39.  

A. KARAMUJIĆ

40.  

A. SAITOSKI

41.  

A. SALČINOVIĆ

42.  

A. SARHATLIĆ

43.  

A. HALAĆ

44.  

A. BAJRIĆ

45.  

A.TAHIROVIĆ

46.  

A.ZVIRKIĆ

47.  

A. NUHANOVIĆ

48.  

A. NUHANOVIĆ

49.  

A. NUHANOVIĆ

50.  

A.ISAKOVIĆ

51.  

A. AJDINOVIĆ

52.  

A. I J. METHADŽOVIĆ

53.  

A.KAMBEROVIĆ

54.  

A. OLOVČIĆ

55.  

A. DURMIĆ

56.  

A. ALIĆ

57.  

A.KUŠULJAGIĆ

58.  

A. KUŠULJAGIĆ

59.  

A. KUŠULJAGIĆ

60.  

A. BOSNO

61.  

A.MASLO

62.  

A. ZELIĆ

63.  

A.ZELIĆ

64.  

A. ZELIĆ

65.  

A. ZELIĆ

66.  

A. ZELIĆ

67.  

A. ZELIĆ

68.  

A. ZELIĆ

69.  

A.ZELIĆ

70.  

A. ZELIĆ

71.  

A. ZELIĆ

72.  

A. ZELIĆ

73.  

A. ZELIĆ

74.  

A.ZELIĆ

75.  

A. ZELIĆ

76.  

A. ZELIĆ

77.  

A. ZELIĆ

78.  

A. ZELIĆ

79.  

A.ZELIĆ

80.  

A. ZELIĆ

81.  

A. ZELIĆ

82.  

A. ZELIĆ

83.  

A. HODŽIĆ

84.  

APS DOO

85.  

APS DOO

86.  

APS DOO

87.  

A. ŠULE

88.  

A.ZEC

89.  

AS. I SA.DEMCOJ

90.  

AS. I SA. DEMCOJ

91.  

A. LJUBIJANKIĆ

92.  

A. PROŠIĆ

93.  

AS. SKROBO

94.  

AS.TRNJANIN

95.  

A. AHMETOVIĆ VEHAB

96.  

AZ.MUJEZINOVIĆ

97.  

AZ. MUJEZINOVIĆ

98.  

A.SADOVIĆ -POTUROVIĆ

99.  

A. ABDIĆ

100.                      

A. I E. TURSUNOVIĆ

101.                      

A.KADRIĆ

102.                      

A. KUNDALIĆ ALIĆ

103.                      

B. ALIĆ

104.                      

B. I A.  DERVIŠEVIĆ

105.                      

BE. DURMIĆ

106.                      

B. METOVIĆ DOO

107.                      

Ć. PRAZINA

108.                      

Ć. RUŠIDOVIĆ

109.                      

A. ĆATIĆ

110.                      

Ć. MUHOVIĆ

111.                      

D. ŠUTKOVIĆ

112.                      

D. DELISMAJLOVIĆ

113.                      

D. DELISMAJLOVIĆ

114.                      

D. KURTOVIĆ ( STIGLO 40,5 FALI 11,5 EURA) Povukli smo tačan iznos ali je donator dužan namiriti.

115.                      

D. RIZVIĆ

116.                      

D.ŠIŠIĆ

117.                      

D. HODŽIĆ

118.                      

D. HADŽIĆ

119.                      

DŽ. HRNJICA

120.                      

DŽ. MUJIĆ

121.                      

DŽE. SADOVIĆ

122.                      

DŽE. KAPETANOVIĆ

123.                      

DŽE. TERZIĆ

124.                      

DŽ. VEJZOVIĆ

125.                      

E. D

126.                      

E. DEMIR

127.                      

E. BIBERKIĆ

128.                      

E. HADŽIMUSIĆ

129.                      

E.I A. PAŠOVIĆ

130.                      

E. IBRAHIMAGIĆ

131.                      

E.KOBAŠ

132.                      

E.MAHMUTSPAHIĆ

133.                      

E. MAHMUTSPAHIĆ

134.                      

E. SOFTIĆ

135.                      

E. ŽERIĆ

136.                      

E. ŽERIĆ

137.                      

E.SALJA

138.                      

E. RASTIĆ

139.                      

E. RASTIĆ

140.                      

E. PORČIĆ

141.                      

E. ZUBOVIĆ

142.                      

E. ADEMOVIĆ

143.                      

E. ŠERBIN

144.                      

E. HASANOVIĆ

145.                      

E. BRKA

146.                      

E. DELKIĆ

147.                      

E. RADASALIĆ

148.                      

E. VRSELJ

149.                      

E.MEHIĆ MAHMUTOVIĆ 

150.                      

E. HASANAGIĆ

151.                      

E.i S. ĐIHIĆ

152.                      

E. i  S. ĐIHIĆ

153.                      

E. i S. ĐIHIĆ

154.                      

E. TIRIĆ

155.                      

E.SPREČO

156.                      

E. DURANOVIĆ

157.                      

E. MUSLIĆ

158.                      

E. MUSLIĆ

159.                      

E. LUKOVIĆ

160.                      

E. HAMZIĆ

161.                      

E. VEREGET

162.                      

E. ISLAMAGIĆ

163.                      

E. KURTAGIĆ

164.                      

E. KURTAGIĆ

165.                      

E. KURTAGIĆ

166.                      

E. EKINOVIĆ

167.                      

F. HADŽIĆ

168.                      

F. KURTOVIĆ

169.                      

F. KURIĆ

170.                      

F. SADIKOVIĆ

171.                      

F. DURAKOVIĆ

172.                      

F. HASANOVIĆ

173.                      

F. HENIĆ

174.                      

F. SAHNIĆ

175.                      

F. SKENDEROVIĆ

176.                      

F. ABDIJANOVIĆ

177.                      

F.ABDIJANOVIĆ

178.                      

F. KOLENOVIĆ

179.                      

G. ISIĆ

180.                      

H. KAPETANOVIĆ

181.                      

H. SALIHAGIĆ

182.                      

H. PROŠIĆ

183.                      

H. ALIJAGIĆ

184.                      

H.HODŽIĆ

185.                      

H. ĆOSIĆ

186.                      

H.  DIZDAREVIĆ

187.                      

H. ORMAN

188.                      

H. ĆOSIĆ

189.                      

H. ĆOSIĆ

190.                      

H. HASKIĆ

191.                      

H. ALIOMEROVIĆ

192.                      

HA. B.

193.                      

H. ISERIĆ

194.                      

H. IMAMOVIĆ

195.                      

H. HUREMOVIĆ

196.                      

H. LUKOVIĆ

197.                      

H. ČAJIĆ

198.                      

H. KADIRIĆ

199.                      

H. OGRIĆ

200.                      

H. SADIKOVIĆ

201.                      

H. DŽANKVIĆ

202.                      

H. DŽANKVIĆ

203.                      

H.DŽANKVIĆ

204.                      

H. KAPETANOVIĆ

205.                      

H.HALILOVIĆ

206.                      

H. RAMIĆ

207.                      

H. DENIĆ

208.                      

I. KRVAVAC

209.                      

I.HADŽALIĆ HUREMAGIĆ

210.                      

I. HADŽALIĆ HUREMAGIĆ

211.                      

I.  DERVIŠEVIĆ

212.                      

I.DEDIĆ

213.                      

I. MURIĆ

214.                      

I. MURIĆ

215.                      

J.FEDŽA

216.                      

J. MEŠIĆ

217.                      

J. MEŠIĆ

218.                      

JA.MUJIĆ

219.                      

JA. MUJIĆ

220.                      

H. KARGIĆ

221.                      

HURKO KARGIĆ

222.                      

HURKO KARGIĆ

223.                      

K. ALIĆ

224.                      

L. BEČAK

225.                      

LE. OMERČAJIĆ

226.                      

LE. BRKIĆ

227.                      

LE. BRKIĆ

228.                      

LE. BRKIĆ

229.                      

LE. BRKIĆ

230.                      

LE. JUSUĆ

231.                      

MA. SEMIĆ

232.                      

M. BURIĆ LIGATA

233.                      

M. ZILIĆ

234.                      

M. ZILIĆ

235.                      

M.ŠABOTIĆ

236.                      

M. BURAK

237.                      

M. BURAK

238.                      

M. BURAK

239.                      

M. BURAK

240.                      

M.ČARDAKLIJA

241.                      

M. PORČIĆ

242.                      

M. ALIĆ

243.                      

M.ŠABANOVIĆ

244.                      

M- DRAGANOVIĆ

245.                      

M. KRNJIĆ

246.                      

M.BAJRO

247.                      

M. AJKIĆ

248.                      

M. SARAČEVIĆ

249.                      

M. ABDIĆ

250.                      

M. KADRIĆ

251.                      

M. MACKOVIĆ

252.                      

M.MACKOVIĆ

253.                      

M. BAJRAMOVIĆ

254.                      

M. BAJRAMOVIĆ

255.                      

M. BAJRAMOVIĆ

256.                      

M. BAJRAMOVIĆ

257.                      

M. BAJRAMOVIĆ

258.                      

M. BAJRAMOVIĆ

259.                      

M. BAJRAMOVIĆ

260.                      

M. BAJRAMOVIĆ

261.                      

M. BAJRAMOVIĆ

262.                      

M. BAJRAMOVIĆ

263.                      

M. BAJRAMOVIĆ

264.                      

M. BAJRAMOVIĆ

265.                      

M. BAJRAMOVIĆ

266.                      

M. BAJRAMOVIĆ

267.                      

M. BAJRAMOVIĆ

268.                      

M. BAJRAMOVIĆ

269.                      

M. BAJRAMOVIĆ

270.                      

M. BAJRAMOVIĆ

271.                      

M. DERVIŠEVIĆ

272.                      

M. DELIJA

273.                      

M. DELIJA

274.                      

M. DUDAJ

275.                      

M. KENDIĆ

276.                      

M. KENDIĆ

277.                      

M. KENDIĆ

278.                      

M. KENDIĆ

279.                      

M. KENDIĆ

280.                      

M. SALIHIĆ

281.                      

M. DURMIĆ

282.                      

M. HADŽIĆ

283.                      

M. SARAJLIĆ

284.                      

M. ZUKAN

285.                      

M. ADILOVIĆ

286.                      

M. HOZANOVIĆ

287.                      

M. HOZANOVIĆ

288.                      

M. JAŠAREVIĆ

289.                      

M.TRNJANIN

290.                      

M. ARNAUT

291.                      

M. FATMIĆ

292.                      

M. SPAHIĆ

293.                      

M. TOROMANOVIĆ

294.                      

M.DŽEKO

295.                      

M. DŽEKO

296.                      

M.DŽEKO

297.                      

N. MULAIMOVIĆ

298.                      

N.SUJOLDŽIĆ

299.                      

N. SUJOLDŽIĆ

300.                      

N. SUJOLDŽIĆ

301.                      

N. SUJOLDŽIĆ

302.                      

N.SUJOLDŽIĆ

303.                      

N. SUJOLDŽIĆ

304.                      

N. SUJOLDŽIĆ

305.                      

N. SUJOLDŽIĆ

306.                      

N. ALAGIĆ

307.                      

N. MURATOVIĆ

308.                      

N. BAJRAMOVIĆ

309.                      

NEFIS ALIĆ

310.                      

NEMA IME ( UPLATA IZVRŠENA 9.8. 2018.)

311.                      

N. KAPIĆ

312.                      

N. AHMIĆ

313.                      

N. MRSIĆ

314.                      

N.MRSIĆ

315.                      

N. MRSIĆ

316.                      

N. DURMIĆ

317.                      

N. PLAVČIĆ

318.                      

N. TURKES

319.                      

N.TURKES

320.                      

N. GANIBEGOVIĆ

321.                      

N. JAHIĆ

322.                      

N. MAHMUTSPAHIĆ

323.                      

N. MAHMUTSPAHIĆ

324.                      

N. MUSLIMOVIĆ

325.                      

O. MESIĆ

326.                      

O. DŽENANOVIĆ & M. DENIĆ

327.                      

R. ALIĆ

328.                      

R. M.

329.                      

RE.   HADZIC

330.                      

RE. TRNJANIN

331.                      

R. DUPANOVIĆ

332.                      

R. DUPANOVIĆ

333.                      

R. KEKIĆ

334.                      

R. KEKIĆ

335.                      

R. KEKIĆ

336.                      

R. NUHIĆ

337.                      

S. REDŽIĆ MURATAGIĆ

338.                      

S. BOTONJIĆ

339.                      

S. DŽELALAGIĆ

340.                      

S. GLUMČEVIĆ

341.                      

S.GLUMČEVIĆ

342.                      

S. SELIMOVIĆ

343.                      

S. MUSIĆ

344.                      

S. MUSIĆ

345.                      

S. MAHMUTOVIĆ

346.                      

S. KARABGOVIĆ

347.                      

S. HURKO

348.                      

S. KONATUR

349.                      

S. PAŠALIĆ

350.                      

S. DŽEHVEROVIĆ

351.                      

S. MAROVIĆ

352.                      

S. MUSLIMOVIĆ

353.                      

S. TULIĆ

354.                      

S. TULIĆ

355.                      

S. BRLJEVIĆ

356.                      

S. HUSEJNAGIĆ

357.                      

S. BRKIĆ

358.                      

S.  HADŽIĆ

359.                      

S. SELIMOVIĆ

360.                      

S. HAMIDOVIĆ

361.                      

S. RAMIĆ

362.                      

S. RAMIĆ

363.                      

S. RAMIĆ

364.                      

S. TURKOVIĆ ČOLAKOVIĆ

365.                      

S. ĐOZIĆ

366.                      

S. ĐOZIĆ

367.                      

S.ČOVIĆ

368.                      

S. RAFFAQ

369.                      

S. BAJRAMOVIĆ

370.                      

S. DENIĆ

371.                      

S. I M. ALIĆ

372.                      

S.ALEŠEVIĆ

373.                      

S. MEKIĆ

374.                      

S. ĆORALIĆ

375.                      

S. HUSEINAGIĆ

376.                      

S. HUSEINAGIĆ

377.                      

S. I M.HODŽIĆ

378.                      

S. I M. HODŽIĆ

379.                      

S. I M. HODŽIĆ

380.                      

S. M.GAŠI

381.                      

S. OLOVČIĆ

382.                      

S. PERVIZ

383.                      

S. ĆEHIĆ

384.                      

S. BEHRIĆ

385.                      

S. JAPIĆ

386.                      

S. JAPIĆ

387.                      

S. KUKO

388.                      

S. TURKES

389.                      

S. EM. I SA. JUSIĆ

390.                      

S. BAJRAMOVIĆ

391.                      

S. MUSIĆ

392.                      

S. DURAKOVIĆ

393.                      

S. HERIĆ

394.                      

S. HINOVIĆ

395.                      

Š. STUPAR

396.                      

Š. MAHMUTOVIĆ

397.                      

Š. HIDIĆ

398.                      

T. GLAVAŠ/ A. ĐAKOVIĆ

399.                      

T. DŽANKOVIĆ

400.                      

T. DŽANKOVIĆ

401.                      

T. DŽANKOVIĆ

402.                      

T.AZRA

403.                      

T. AZRA

404.                      

V MUHIĆ

405.                      

V. HRUSTIĆ

406.                      

V.BERBIĆ

407.                      

Z. ALUKIĆ VELIĆ

408.                      

Z. MUJIĆ

409.                      

Z. PRŠIĆ

410.                      

Z. PRŠIĆ

411.                      

Z. DURATOVIĆ

412.                      

Z. DURATOVIĆ

413.                      

Z. MENSUR