Bunar je privatana donacija mladića koji je štedio novac za Hadž. Kao porodica prošle godine nisu mogli ići zajedno na hadž.

Nije ostavio novac i čekao slijedeću priliku za put na hadž. On je svoj novac usmjerio u bunar a odlučio ponovno štediti za hadž. Allah ga obilato nagradio. Inšallah uskoro pio Zemzem vodu sa vrela u Meki.

Zemlja gradnje : BURKİNA FASO

Grad: ZORGHO

Broj kuća: 107

Broj stanovnika: 647

Dubina bušotine : 52,5 metara

Veliko hvala IHH organizaciji. Molimo Allaha da primi ovo vakif djelo od donatora. Projekat izgradnje bunara traje tokom cijele godine. Do sad smo izgradili 105 bunara u Africi. Svaki bunar bio je vrijednosti 4,.500 dolara. IHH je korigovala cijenu bunra za 2019. godinu. Ona iznosi 3.500 eura. Možete uplatit iznos jednog cijelog bunara a možete i shodno mogućnositma - koliko možete. U tom slučaju sredstva idu u zajednički bunar. Uplate za bunar se vrše na naš žiro račun : TURKISH ZIRAAT BANK BOSNIA d.d U KM. VALUTI: 186-000-1053170055 DEVIZNI: SWIFT code :TZBBBA22 IBAN: BA391860001653170151 Primalac: udruženje Solidarnost. Svrha : „BUNAR Adresa udruženja je: Jablanska 24

Izgradnja bunara Africi - fotografije naša 4 bunara...

Ovih dana pristigle su fotografije od naša 4 bunara uplaćena u 2020. godini. Zemlja gradnje ovih bunara je Mali - Afrika. Projekat...

Pomoć migrantima – Bihać (FOTO/VIDEO)

Udruženje Solidarnost pomaže migrante balkanske rute od 2015 godine. Prvi smo bili u posjeti migrantima u Beogradu – Srbija. Odvezli smo...

Paketi hrane Jemen (FOTO)

Sredstva za pakete uplaćena su u novembru i decembru 2020. godine sa ukupnim iznosom od: 6.210 eura. Podršku narodu Jemena otpočeli smo...

Jetimska kuća Shri Lanka (FOTO)

Vrijednost projekta je 6. 400 eura. Devet posto Šri Lanka populacije od 20 milijuna ljudi koji su muslimani. Građanski rat i tsunamija u...