127 krava i jedan dio i 208 ovaca

U 2018. godini uplatili smo  sredstava za 73 kurban krave i 114 ovaca

Humanitarna akcija „Kurban 2019“,  je trajala skoro mjesec dana.

Pravilo našeg Udruženja je da se sredstva u IHH organizaciju šalju deset dana pred bajram da bi pomenuta organizacija na vrijeme mogla odraditi sve aktivnosti oko kupovine, klanja i podjele kurbana .

Nažalost, i ove godine smo imali problema oko prispjeća donacija za  kurbane, tako da su donacije stizale i nakon datuma kog smo odredili odnosno do 1. augusta. Zahvajujući susretljivosti IHH organizacije kao krajnjeg izvršioca klanja i podjele kurbana, uspjeli smo da uplatimo i naknadno pristigle kurbane.

Imali smo dvije naknadne uplate. Ukupan iznos uplaćenih sredstava za humanitarnu akciju „Kurban 2019“  je: 56.502,00 eura . Pregled pristiglih novčanih sredstava  kao i broj kurbana po zemljama prikazan je u tabeli

KURBAN 2019

 

ZEMLJA

EURO

KURBAN

TOTAL KURBANA

 

GAZA

608,00

KRAVA

2 DIJELA  KRAVI

 

SRIJA

1.859,80

OVCA

11

 

MIJANMAR

5.436,00

KRAVA

48

 

JEMEN

23.276,50

OVCA

197

 

SOMALIJA

25.322

KRAVA

78 KRAVA I 6 DIJELOVA 

 

TOTAL:

56.502,00

 127 KRAVA I JEDAN DIO

I 208 OVACA

 

Molimo donatore da ubuduće znatno ranije,  prate našu web i Facebook stranicu i da uplate vrše ranije, a ne pred sam kraj akcije.

Veliko hvala na povjerenju. U prilogu fotografije  kalnja i podjele kurbana. Molimo uzvišenog Allaha da primi vaše kurbane

 

LISTA  OSOBA, DONATORA KURBANA

 

SOMALIJA:

1.       AB. DURAČAK

2.       AB. DURAČAK

3.       AD. BRADARIĆ

4.       AD. ĆATIĆ

5.       AD. DELIĆ ŠEHIĆ

6.       AD. DURAKOVIĆ

7.       AD. DURIĆ

8.       AD. FILIPOVIĆ

9.       AD. HUSEINAGIĆ

10.   AD. I RA. ALUKIĆ

11.   AD. PAŠIĆ

12.   AD. PRIJIĆ

13.   AD. VALENITĆ

14.   AD. ZULIĆ

15.   AD.ČIČAK

16.   AD.HAMZIĆ

17.   AD.SMAJIĆ

18.   AI. MUJČIĆ

19.   AI. MUJČIĆ

20.   AI. MUJČIĆ

21.   AI. NURUDINOVIĆ

22.   AI.MUJČIĆ

23.   AJ. AJANOVIĆ

24.   AJ. ALIĆ

25.   AJ. BEČAK

26.   AJ. MAHMUTOVIĆ

27.   AJ. ZEJNILOVIĆ

28.   AL. BEGANOVIĆ

29.   AL. BEGANOVIĆ

30.   AL. COGO

31.   AL. ČAVKUNOVIĆ

32.   AL. KARAMUJIĆ

33.   AL. LUXEMBURG

34.   AL. LUXEMBURG

35.   AL. LUXEMBURG

36.   AL. LUXEMBURG

37.   AL. NUHANOVIĆ

38.   AL. OSMIĆ

39.   AL. SALČINOVIĆ

40.   AL. SOKOLIĆ

41.   AL. VEJZOVIĆ

42.   AL. ZUKIĆ

43.   AL. ZUKIĆ

44.   AL. ZUKIĆ

45.   AL. ZUKIĆ

46.   AL.LUXEMBURG

47.   AL.LUXEMBURG

48.   AL.POBRIĆ

49.   AM. BOSNO

50.   AM. COGO

51.   AM. GROZDANIĆ

52.   AM. KUŠULJAGIĆ HUKIĆ

53.   AM. KUŠULJAGIĆ HUKIĆ

54.   AM. KUŠULJAGIĆ HUKIĆ

55.   AM. KUŠULJAGIĆ HUKIĆ

56.   AM. KUŠULJAGIĆ HUKIĆ

57.   AM. MEŠIĆ

58.   AM. PEJDAH

59.   AM. PEJDAH

60.   AM. UŠTO

61.   AM.KUŠULJAGIĆ HUKIĆ

62.   AM.KUŠULJAGIĆ HUKIĆ

63.   AMIR DENIC

64.   AMM. ĐIKIĆ

65.   AN. OMERDIĆ

66.   AN. SMRIKO

67.   AR. MUHAREMOVIĆ

68.   AR. ŠUŠA

69.   AR. ŠUŠA

70.   AS. MOHAMED

71.   AS. SKROBO

72.   AS. TRNJANIN

73.   AS.VARUPA

74.   AZ. HADŽIABDIĆ

75.   AZ. HADŽIĆ

76.   AZ. HADŽIĆ

77.   AZ. HADŽIĆ

78.   AZ. HANKIĆ

79.   AZ. HANKIĆ

80.   AZ. KUNDALIĆ

81.   BA. ALIĆ

82.   BE. DERVIŠEVIĆ

83.   BE. ĐULAN

84.   BE. VLADOVAC

85.   BE.DURMIĆ

86.   BE.KAJMOVIĆ

87.   ĆA. BRKIĆ

88.   DA. HASANBEGOVIĆ

89.   DA. PILIPOVIĆ

90.   DE. RIZVIĆ

91.   DE. RIZVIĆ

92.   DE. RIZVIĆ

93.   DENIC /DZANANOVIC

94.   DE. DENIC

95.   DE. KURTOVIĆ

96.   DE. ŠIŠIĆ

97.   DI. HADŽIĆ

98.   DI. HUSKIĆ

99.   DI. HUSKIĆ

100.                       DŽA. MUJIĆ

101.                       DŽE. ALIOMEROVĆ

102.                       DŽE. HARBAŠ

103.                       DŽE. HODŽIĆ

104.                       DŽE. KAPETANOVIĆ

105.                       DŽE. RAMIĆ

106.                       DŽE. TERZIĆ

107.                       DŽE. VALENTIĆ

108.                       DŽE.HODŽIĆ

109.                       DŽE.TERZIĆ

110.                       E. M. R

111.                       ED. AKRICHE

112.                       ED. DEMIR

113.                       ED. DURAKOVIĆ

114.                       ED. DURAKOVIĆ

115.                       ED. DŽELEPČIĆ

116.                       ED. IBRAHIMAGIĆ

117.                       ED. MAHMUTSPAHIĆ

118.                       ED. ŠALJA

119.                       ED. ŠEHIĆ

120.                       ED.PAŠOVIĆ

121.                       EL.  BRKIĆ

122.                       EL. BAŠIĆ

123.                       EL. DIZDAREVIĆ

124.                       EL. DIZDAREVIĆ

125.                       EL. DIZDAREVIĆ

126.                       EL. HASIĆ

127.                       EL. I AM. BADŽAR

128.                       EL. I AM. BADŽAR

129.                       EL. PRLJA

130.                       EL. RUŽNIĆ

131.                       EM. DIZDARIĆ

132.                       EM. HOZANOVIĆ

133.                       EM. HOZANOVIĆ

134.                       EM. HOZANOVIĆ

135.                       EM. MUSLIĆ

136.                       EM. RADASLIĆ

137.                       EM. VRSELJ

138.                       EM. ZUKIĆ

139.                       EN. HODŽIĆ

140.                       EN. LJUBIJANKIĆ

141.                       EN. MEHMEDOVSKI

142.                       EN. MUSLIĆ

143.                       EN. MUSLIĆ

144.                       EN. SEFEROVIĆ

145.                       EN. SPREČO

146.                       EN.LUKOVIĆ

147.                       ER. HAMZIĆ

148.                       ER. ŠAHBAZOVIĆ

149.                       ER. ŠAHBAZOVIĆ

150.                       ER. ŠAHBAZOVIĆ

151.                       ER.ŠAHBAZOVIĆ

152.                       FA. ADEMOVIĆ

153.                       FA. ADEMOVIĆ

154.                       FA. ALIJAGIĆ

155.                       FA. BEKTAT

156.                       FA. DURAKOVIĆ

157.                       FA. DŽAKULIĆ

158.                       FA. HADŽIĆ

159.                       FA. KURTOVIĆ

160.                       FA. RAŠIDOVIĆ

161.                       FA. SADIKOVIĆ

162.                       FA. SKENDEROVIĆ

163.                       FA. ŠIŠIĆ

164.                       FA.RAŠIDOVIĆ

165.                       FA.ŠIŠIĆ

166.                       FE. STRIKA

167.                       FE. STRIKA

168.                       FI. MULALIĆ

169.                       FR. DIN SIFRAN

170.                       FU. SERDAREVIĆ

171.                       HA. ALIJAGIĆ

172.                       HA. ĆOSIĆ

173.                       HA. ĆOSIĆ

174.                       HA. ĆOSIĆ

175.                       HA. DIZDAREVIĆ

176.                       HA. GARANOVIĆ

177.                       HA. KAPETANOVIĆ

178.                       HA. KAPETNOVIĆ

179.                       HA. KAPIĆ

180.                       HA. KOS

181.                       HA. KRNDŽIĆ

182.                       HA. LUKOVIĆ

183.                       HA. OGRIĆ

184.                       HA. OMERĆEHAJIĆ

185.                       HA. OMERĆEHAJIĆ

186.                       HA. OMERĆEHAJIĆ

187.                       HA. OMERĆEHAJIĆ

188.                       HA. SALIHAGIĆ

189.                       HA. VEHANOVIĆ

190.                       HA.VEHABOVIĆ

191.                       HU. DŽAKULIĆ

192.                       HU. KARGIĆ

193.                       HU. KARGIĆ

194.                       HU. RAMIĆ

195.                       HU. SARKIĆ

196.                       HUSNIJA DENIC

197.                       IB. PRAŠKO

198.                       IM. HADŽALIĆ HUREMAGIĆ

199.                       IM. LEPUZANOVIĆ

200.                       IR.KOVAČEVIĆ

201.                       IS. BRAKIC

202.                       IS. MURIĆ

203.                       IS. SEHANOVIĆ

204.                       IS. ZULIĆ

205.                       IS.HODŽIĆ

206.                       IZUDIN SPAHIJAJ

207.                       JA. AKŠAMIJA

208.                       JA. BAJRAMOVIĆ

209.                       JA. BAJRAMOVIĆ

210.                       JA. BURAK

211.                       JA. BURAK

212.                       JA. BURAK

213.                       JA. ČAJDRIĆ

214.                       JA. ČULU

215.                       JA. HALILOVIĆ

216.                       JA. I HA. KOVAČEVIĆ

217.                       JA. MEŠIĆ

218.                       JA. OMERHADŽIĆ

219.                       JA. OMERHADŽIĆ

220.                       JA. ORAŠČANIN

221.                       JA. ZENIČANIN

222.                       JA.BAJRAMOVIĆ

223.                       JA.BURAK

224.                       JA.MUHAMEDAGIĆ ZJAKIĆ

225.                       JO. MUHIĆ

226.                       JO. MUHIĆ

227.                       JU. BAKŠIĆ

228.                       KA. BAKŠIĆ

229.                       KA. MUJKANOVIĆ

230.                       KE. BAKŠIĆ

231.                       KE. DIZDAREVIĆ

232.                       KE. KURTOVIĆ

233.                       LA. BEČAK

234.                       LE. ARNAUTOVIĆ

235.                       LE. BRKIĆ

236.                       LE. DELIĆ

237.                       LE. KADIĆ

238.                       LU. SIDRAN

239.                       M I R. TRNJANIN

240.                       MA. BUNAR

241.                       MA. SEMIĆ

242.                       ME. BOTONJIĆ

243.                       ME. DRAGANOVIĆ

244.                       ME. JAHIĆ

245.                       ME. JAHIĆ

246.                       ME. KAJEVIĆ

247.                       ME. KRNJIĆ

248.                       ME. NIZANČIĆ

249.                       ME. ŠABANOVIĆ

250.                       ME. ZULIĆ

251.                       ME.PORIĆ

252.                       ME.SMAJLAGIĆ

253.                       MI. DERVIĆ

254.                       MI. HODŽIĆ

255.                       MI. I HA. HROMIĆ

256.                       MI. I HA. HROMIĆ

257.                       MI. KENDIĆ

258.                       MI. KENDIĆ

259.                       MI. KENDIĆ

260.                       MI. KLIČIĆ

261.                       MI. MACKOVIĆ

262.                       MI. MAŠINOVIĆ

263.                       MI.ČENGIĆ

264.                       MI.I HA. HROMIĆ

265.                       MI.KENDIĆ

266.                       MI.SULJIĆ

267.                       MI.T MUJIĆ

268.                       MU. ADILOVIĆ

269.                       MU. ADILOVIĆ

270.                       MU. ARNAUT

271.                       MU. BARUČIJA

272.                       MU. BEGAGIĆ

273.                       MU. BEGAGIĆ

274.                       MU. DŽEKO

275.                       MU. I DŽA. HROMIĆ

276.                       MU. I DŽA.HROMIĆ

277.                       MU. KARAMUJIĆ

278.                       MU. KARAMUJIĆ

279.                       MU. KARAMUJIĆ

280.                       MU. KARAMUJIĆ

281.                       MU. MURTOVIĆ

282.                       MU. RAHIĆ

283.                       MU. SPREČO

284.                       MU.SPAHIĆ

285.                       NA. DŽEKO

286.                       NA. PRAŠKO

287.                       NA. PRAŠKO

288.                       NA. PRAŠKO

289.                       NA. SALIHOVIĆ

290.                       NA. SUJOLDŽIĆ

291.                       NE. ALIJAGIĆ

292.                       NE. BAJRAMOVIĆ

293.                       NE. BAJRAMOVIĆ

294.                       NE. IMAMOVIĆ

295.                       NE. MRŠIĆ

296.                       NE. MRŠIĆ

297.                       NE. MRŠIĆ

298.                       NE. MURATOVIĆ

299.                       NE. MURIĆ

300.                       NE. ZEBA

301.                       NE.KOVAČEVIĆ

302.                       NI. GANIBEGOVIĆ

303.                       NI. HUMIĆ

304.                       NI. MUJKANOVIĆ

305.                       NU. DRLJEVIĆ

306.                       NU. MAHMUTSPAHIĆ

307.                       OM. MEŠIĆ

308.                       OS. JAPIĆ

309.                       POMOZI BA / 100 KURBANA

310.                       RA. AHMETAGIĆ

311.                       RA. ALIĆ

312.                       RA. BEGANOVIĆ

313.                       RA. HALILOVIĆ

314.                       RA. ODOBAŠIĆ

315.                       RA.AHMETAGIĆ

316.                       RA.AHMETAGIĆ

317.                       RE.  VERGET

318.                       RE. HADZIC

319.                       RI.KEKIĆ

320.                       RI.ZAHIROVIĆ

321.                       RI.ZAHIROVIĆ

322.                       S. TRNJANIN

323.                       SA.  KANAFIJA  KONATUR

324.                       SA. BRAKIĆ

325.                       SA. DŽELALALGIĆ

326.                       SA. HAJDER

327.                       SA. I GA. DELIJA

328.                       SA. I KA. BARUČIJA

329.                       SA. KAPIĆ

330.                       SA. KAZIĆ

331.                       SA. LEPUZANOVIĆ

332.                       SA. MUMINAGIĆ

333.                       SA. PROŠIĆ

334.                       SA.( HA. I ED. ) SADIOKVIĆ

335.                       SA.BRAKIĆ

336.                       SA.BRLJEVAC

337.                       SA.ČANDIĆ

338.                       SA.ĆORALIĆ

339.                       SA.DIZDAREVIĆ

340.                       SA.MARTINOVIĆ

341.                       SA.PAŠALIĆ

342.                       SAMIR DENIC

343.                       SE. ADILOVIĆ

344.                       SE. AVDIĆ

345.                       SE. BEŠIREVIĆ

346.                       SE. BOŠNJAK

347.                       SE. ĆORALIĆ

348.                       SE. HADZIC

349.                       SE. I ME. ALIĆ

350.                       SE. MEHIĆ

351.                       SE. MEHIĆ

352.                       SE. MUJIĆ

353.                       SE. MUJIĆ

354.                       SE. MUJIĆ

355.                       SE. MUJIĆ

356.                       SE. MUJIĆ

357.                       SE. MUJIĆ

358.                       SE. MUJIĆ

359.                       SE. MUJIĆ

360.                       SE. MUJIĆ

361.                       SE. MUJIĆ

362.                       SE. MUJIĆ

363.                       SE. MUJIĆ

364.                       SE. MUJIĆ

365.                       SE. MUJIĆ

366.                       SE. MUSIĆ

367.                       SE. MUŠIĆ

368.                       SE. REDŽEPAGIĆ

369.                       SE. SANDŽAK

370.                       SE. SANDŽAK

371.                       SE.BAKŠIĆ

372.                       SE.MEHIĆ

373.                       SE.MUJIĆ

374.                       SE.MUJIĆ

375.                       SE.SANDŽAK

376.                       SI. MELKIĆ

377.                       SL. KUKO

378.                       SM. BAJRAMOVIĆ

379.                       SM. BAJRAMOVIĆ

380.                       SU. BAJRAMOVIĆ

381.                       SU. HINOVIĆ

382.                       SU. KAJTAZOVIĆ

383.                       SU. MEHMEDIĆ

384.                       ŠA. HALILOVIĆ

385.                       ŠE. ĐOGIĆ

386.                       ŠE. ŠAHDAN

387.                       ŠE. ŠAHDAN

388.                       ŠE.MAHMUTOVIĆ

389.                       TA. REDŽEPOVIĆ

390.                       TE.  BOSNIĆ

391.                       UL. ĆELAM

392.                       UL. ĆELAM

393.                       VE. BERBIĆ

394.                       VE. DŽEKO

395.                       VE. HRUSTIĆ

396.                       ZA. KORKUTOVIĆ

397.                       ZA. KORKUTOVIĆ

398.                       ZA. KORKUTOVIĆ

399.                       ZA.KORKUTOVIĆ

400.                       ZE. KAPIĆ

401.                       ZE. MUJIĆ

402.                       ZE. MUJIĆ

403.                       ZE. OMERĆEHAJIĆ

404.                       ZE. OMERĆEHAJIĆ

405.                       ZE. ROKSA

406.                       ZE. ROKSA

407.                       ZE. ROKSA

408.                       ZE. ROKSA

409.                       ZE.ROKSA

410.                       ZE.ROKSA

411.                       ZE.ROKSA

412.                       ZI. BAJRAMOVIĆ

413.                       ZI.-AM. ČAVKUNOVIĆ

414.                       ZI.HALILOVIĆ

415.                       ZL. ČERKEZ

416.                       ZL. PRŠIĆ

417.                       ZL. TUNO

SIRIJA

1.       AL. KARAMUJIĆ

2.       BE. TULUMOVIĆ

3.       ER. OGREŠEVIĆ

4.       ES. JUSIĆ

5.       FA. ABDIJANOVIĆ

6.       IZ. NEIMARLIJA

7.       ME.SALIHOVIĆ

8.       MI.BOŠNJAK

9.       MU. KARAMUJIĆ

10     . SE. PRCANOVIĆ

GAZA

1.       AL. KARAMUJIĆ

2.       MU.  KARAMUJIĆ

JEMEN

1.       AD. OMANOVIĆ

2.       AD. TURANOVIĆ

3.       AD. ZAJMOVIĆ

4.       AD.ČIČAK

5.       AG. DIZDAREVIĆ

6.       AH. ĆORALIĆ

7.       AL. KARAMUJIĆ

8.       AL. LUXEMBURG

9.       AL. LUXEMBURG

10.   AL. LUXEMBURG

11.   AL. LUXEMBURG

12.   AL.LUXEMBURG

13.   AL.LUXEMBURG

14.   AL.LUXEMBURG

15.   AM.  ZEKIĆ

16.   AM. KUŠULJAGIĆ HUKIĆ

17.   AM. KUŠULJAGIĆ HUKIĆ

18.   AM. KUŠULJAGIĆ HUKIĆ

19.   AM.ALIBEGOVIĆ

20.   AN. MASLO

21.   AS. I AZ. TALIĆ

22.   AS. MOHAMED

23.   AS. TALIĆ

24.   AZ. HADŽIĆ

25.   BE. ŠOGOLJ

26.   DA. ĆATIĆ

27.   DŽE. HODŽIĆ

28.   DŽE. VEJZOVIĆ

29.   DŽE.ABAZOVIĆ

30.   ED. ŠEHIĆ

31.   EL. ADEMOVIĆ

32.   EL. KESEROVIĆ

33.   EL.I AI. HASANBAŠIĆ

34.   EM. JUSIĆ

35.   EM. RIBO

36.   EM., FA. I KE. JAŠARSPAHIĆ

37.   EN.DURMIĆ

38.   FA. GANIJA

39.   FA. LELIĆ

40.   FA. LELIĆ

41.   FA.VUKALIĆ

42.   HA. ĐULIĆ

43.   HA. HALILOVIĆ

44.   HA. HUREMOVIĆ

45.   HA. ISERIĆ

46.   HA. OMERĆEHAJIĆ

47.   HA. VELADŽIĆ

48.   HA.IKANOVIĆ

49.   HA.KAHRIĆ

50.   HI. SADIKOVIĆ

51.   IL.CERIĆ

52.   IZ. KARALI

53.   JO. MUHIĆ

54.   KE. PANĐA

55.   LA. JAŠAREVIĆ

56.   LA.JAŠAREVIĆ

57.   LA. JAŠAREVIĆ

58.   MA. GURDA

59.   ME. ĐULIĆ

60.   ME. KAJEVIĆ

61.   ME.ŠABOTIĆ

62.   ME. OSMANČEVIĆ

63.   ME. MERDANIĆ

64.   ME. TUTIN

65.   MI.BAJRAMOVIĆ

66.   MI. HRUSTANOVIĆ

67.   MU. NUHIĆ

68.   MU. KARAMUJIĆ

69.   NAILA HODŽIĆ

70.   NE. OSMANOVIĆ

71.   NE. ĆAHTAREVIĆ

72.   NE. ZEBA

73.   NE. ABDIJANOVIĆ

74.   OM. TATAREVIĆ

75.   OS. SMAJIĆ

76.   PAŠA AHMETOVIĆ

77.   POMOZI BA / 100 KURBANA

78.   PORODICA AVDIĆ( M.  Smajić)

79.   RA. ZEC

80.   RA. BEKTAŠ

81.   RI. KOS

82.   SA. HAJDER

83.   SA. VUKALIĆ

84.   SA. I AR. BENIĆ

85.   SA. TALIĆ

86.   SA. PROŠIĆ

87.   SE. BEŠIREVIĆ

88.   SE. KESEROVIĆ

89.   SE. PRCANOVIĆ

90.   SE. ADILOVIĆ

91.   SE. PAŠALIĆ

92.   UNIMOG -03 DOO

93.   XH. KELMENDI

94.   ZL.MILJKOVIĆ

95.   ZU.DURAKOVIĆ

MIJANMAR:

1.       AD. ČIČAK

2.       AI. BJELOPOLJAK

3.       AL.KARAMUJIĆ

4.       AL. LUXEMBURG

5.       AL.LUXEMBURG

6.       AM. LIHOVAC

7.       AM. PEJDAH

8.       AN. I ED. ZELIĆ

9.       AN. I ED. ZELIĆ

10.   AN. I ED. ZELIĆ

11.   DR. JA. BADER

12.   DR. JA. BADER

13.   DŽE. HODŽIĆ

14.   EL. I AZ. TURSUNOVIĆ

15.   EL. HADŽIĆ

16.   EL.ŠKULJ

17.   EL. OMERDIĆ

18.   EM. TALIĆ

19.   ER. HUSEINOVIĆ

20.   ES. KOJEVIĆ

21.   FA. KURTOVIĆ

22.   FE. ABDIJANOVIĆ

23.   FI. KASAP

24.   HA. DURANOVIĆ

25.   HA.SPAHIĆ

26.   HA. HODŽIĆ

27.   HA. KAPIĆ

28.   HU.ŠAHBAZOVIĆ

29.   IB. DIZDAREVIĆ

30.   JA. MEŠIĆ

31.   JU. HOZO

32.   ME. ŠABOTIĆ

33.   ME. VUKALIĆ

34.   MI. DELIJA

35.   MI. VUKALIĆ

36.   MU. KARAMUJIĆ

37.   MU. SPAHIĆ

38.   MU. DURANOVIĆ

39.   NE. DURMIĆ

40.   S.GORINJAC

41.   RA. NUHANOVIĆ

42.   SA.HRNJCA

43.   SA. KAPIĆ

44.   SA. TULIĆ

45.   SE. BRKIĆ

46.   SE. RAMIĆ

47.   ZL. BEGIĆ

48.   ZL. MILJKOVIĆ

Izvještaj: Ramazan 2022

Humanitarna akcija Ramazan 2022 je do sad najuspješnija humanitarna akcija. Prikupljali smo novčana sredstva za pakete za 7 zemalja i...

Izgradnja bunara Africi - fotografije naša 4 bunara...

Ovih dana pristigle su fotografije od naša 4 bunara uplaćena u 2020. godini. Zemlja gradnje ovih bunara je Mali - Afrika. Projekat...

Pomoć migrantima – Bihać (FOTO/VIDEO)

Udruženje Solidarnost pomaže migrante balkanske rute od 2015 godine. Prvi smo bili u posjeti migrantima u Beogradu – Srbija. Odvezli smo...

Paketi hrane Jemen (FOTO)

Sredstva za pakete uplaćena su u novembru i decembru 2020. godine sa ukupnim iznosom od: 6.210 eura. Podršku narodu Jemena otpočeli smo...