Udruženje SOLIDARNOST | Association SOLIDARITY

O nama - About Us 

Udruženje „Solidarnost“ - association „Solidarity“   – Jablanska br. 24  Bihać, Bosna i Hercegovina, je rezultat djelovanja grupe aktivista koji su u početku krenuli s namjerom da pomognu palestinski narod i da šire istinu o dešavanjma u  Palestini.

Danas smo  Udruženje koje djeluje  na globalnom i lokalnom nivou, nastojeći pomoći one koji se susreću sa problemima koje nosi rat, glad, diskriminacija i kršenje osnovnih ljudskih prava.

Naš rad je isključivo volonterski.

Donacije 100 % idu onima kojima su namijenjene. Niko nema pravo po našem statutu na neki oblik naknade.

Rad Udruženja se finansira isključivo iz donacija koje su striktno u tu svrhu  donirane.


Vizija Postati dio  snaga civilnog društva – dio snaga mira koje će utjecati na izmjenu našeg  odnosa prema palestinskom i bilo kom problemu u svijetu, kao što su problem siromaštva, gladi, diskriminacije, kršenja ljudskih prava ...

Misija

Udruženje „Solidarnost“ je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje čiji je cilj pružanje humanitarne potpore socijalno-ugroženim osobama na načelima humanosti, nepristrasnosti, nezavisnosti i dobrovoljnosti, bez naknade i bez uvjeta u pogledu teritorijalne, nacionalne, vjerske, političke i druge pripadnosti, te povezivanje, edukacija, razmjena informacija i unapređenje rada institucija, organizacija, udruženja i radnika koji obavljaju humanitarnu djelatnost.

Naš moto je: “Ako učiniš koliko trun dobra vidjet ćeš ga. Svaki čovjek ima potrebu za hranom, vodom, mirom i slobodom“

 

Naši stalni projekti 

 • Sponzorstvo jetima
 • Fond jetima
 • Pomoć ratom zahvaćena područja:   Palestina, Sirija, Mijanmar, Afrika
 •  Pomoć soc. ugroženim u BiH
 • Ishrana učenika u  BiH
 • Vakif projekti:
 • Izgradnja bunara - česmi
 • Izgradnja jetimske kuće
 • Pomoć u izgradnji sirotišta
 • Ramazan program/ paketi , iftari, fidja, bajramski paketići/
 • Kurban program / kurban , zavjetni, akika/ 
 • Edukacija kroz tribine i seminare

Naši uspjesi

Godina

Prihod u KM,  po raznim projektima

Kao grupa volontera

20.000,00

2011. početak rada udruženja

100.472,00

2012.

266.514,00

2013.

377.864,00

2014.

423.031,07

2015.

444.655,00

 

2016.

629.912,00

Naši projekti i uspjesi svake godine su u porastu!

 

Realizovani projekti u 6. godina rada / od 201. 1 do 2017. godine  

 • Udruženje je prikupilo donacije i kupilo kuću samohranoj majci  troje djece u suradnji sa MIZ Bosanska Krupa
 • . Opremili kuću teško oboljeloj  majci dvoje djece
 • Donirali za izgradnju jetimske kuće u Šri Lanci
 • Donirali  sredstva za  81 bunar u Africi
 • Pomažemo 285  jetima iz preko 17 zemalja te 12 bosanskih
 • Organizirali  smo tri konvoja pomoći sirijskom narodu
 • Realizirali smo 6 posjeta izbjeglicama u Beogradu, a jednu u Makedoniji. U tri navrata slali smo pomoć u Makedoniju .
 • Tri posjete djeci invalidima Gaze u Ljubljani i jednu u Zagrebu
 • Posjeta našeg volontera u Gazu
 • Posjeta predsjednice u Afriku, učešće na 'Flotili slobode II'
 • u 2015.godini 40 kurbana (krava) uplaćeno, a od toga za Somaliju 36
 • Preko 55 mitinga i javnih tribina
 • Seminari i edukacije učenika i studenata
 • Sudjelovanje  u izgradnji sirotišta u Somaliji, Iraku, Bangladešu i Siriji
 • Pomogli izgradnju Islamskog centra u Vijetnamu
 •  Pomogli povratnike doniranjem preko tri tone raznovrsnih prehrambenih artikala za javnu kuhinju u Bos. Dubici, te prikupili  knjige za biblioteku u istom mjestu.
 • Udruženje je dalo veliki doprinos za vrijeme poplava u Bosni. Ogranak Udruženja u Zenici primao je i distribuirao humanitarnu pomoć stradalima u zeničkim selima.
 • HO 'Al Fatiha Global' donirala je stradalim u poplavama 22.250 KM za ramazanske pakete i iftar
 • U suradnji sa našom partnerskom organizacijom IHH, svake godine , doniramo ramazanske pakete i kurbansko meso kategoriji RVI i socijalno ugroženim na području USK- a
 • Pored toga imamo projekte pružanja pomoći našim sugrađanima u ishrani, odjeći, obući i drugim životnim potrepštinama, s akcentom na starije i bolesne; učenike i porodice sa više članova
 •  Projektom ishrana učenika , obezbjeđujemo   ishranu,  tokom cijele školske godine za 50. Učenika. Projekat je u usponu.

Naši Partneri:

Udruženje je do sad sarađivalo sa preko 20 udruženja i 20 džemata, nekoliko intrenet portala i mnogim medijima

 1. IHH – Insani Yardim Vakfi – iz Turske - www.ihh.org.tr 
 2. Udruženje „Knjiga-Izvor“ Zenica
 3. HO Dirhem - www.dirhem.org
 4. PORTAL " Islam Bosna" - www.islambosna.ba
 5. EKC Tesnim - www.tesnim.ba

Naš glavni partner je IHH – insani jardim vakfi – Turska humanitarna organzacija koja je službeno otpočela sa radom 1995. godine, ima preko 62000  volontera i preko 100 uposlenih, koja surađuje sa preko 400 humanitarnih organizacija, posredstvom koje se vodi briga o preko 90.000 jetima, koja ima bezbroj projekata na godišnjem nivou preko 200, djelujena 5 kontinenata i  u 135. zemalja svijeta.