IHH je nevladina  humanitarna organizacija, koja je svoje humanitarne aktivnosti otpočela 1992 pomažući bosanse izbjeglice ratne 1992 godine, a danas djeluje na pet kontinenata u 136 zemalja svijeta sa preko 60 hiljada volontera i preko 100 uposlenih.