Udruženje “Solidarnost” pokrenulo je projekat pod nazivom ”Ja imam pravo na život” sa namjerom da naše studente, učenike srednjih i osnovnih škola upozna sa Općom deklaracijom o ljudskim pravima kao i Deklaracijom o pravima djeteta, sa akcentom na kršenje ovih deklaracija u mnogim zemljama svijeta koje su potpisnice istih.

Pored toga ciljevi projekta su;

-afirmirati pravednost, pravdu i pravičnost kao uvjete mira u svijetu,

-razviti senzibilnost kod naših mladih, suosjećanje sa patnjama druge djece koja imaju ista prava ali ih ne žive kao oni, ne svojom voljom,

- animirati našu djecu na spremnost da pomognu druge u nevolji,

-razviti osjećaj zahvalnosti i zadovoljstva stanjem u kom se trenutno nalaze, te pravima koja imaju ali i da budu spremni boriti se za svoja prava i  prava drugih

-činjenica je da naša djeca jako malo poznaju navedenu problematiku, da su jako pasivna, nezainteresirana, da su im sistemi  vrijednosti i sfera interesovnja poremećeni, tako da ih jako malo zanima pomaganje i  aktivni angažman u pomaganju drugima.

-djeca koja su žrtve rata, nasilja, diskriminacije,siromaštva, bijede, djeca beskućnici, bez jednog ili oba roditelja, djeca kao radna snaga, zlostavljana djeca, predmet su naših predavanja.

-kroz video projekciju i sliku namjera nam je prikazati kršenje osnovnih stavki deklaracije i  teško stanje mnoge djece u civilizaciji 21.stoljeća.

-ta ista djeca vole svoju domovinu i naša namjera je razviti kod studenata i učenika ljubav prema svojoj domovini i ljepotama koje ona posjeduje.

-pored toga želimo prikazati kako maldi ljudi, djeca, poznate ličnosti iz kulturnog života koji su našoj djeci uzori u muzici, pomažu djecu svijeta.

Putem upitnika koji će ispunjavati na kraju predavanja namjera nam je saznati koliko su poznavali pomenutu tematiku i problematiku, i koliki je uspjeh predavanja bio, kako se reflektovao na njihovo mišlljenje i da li će biti spremni volontirati i pomagati druge.

Serijal predavanja održan je u mjesecu maju sa studentima Univerziteta u Bihaću,

plan je bio da se predavanja održe  decembru 2012. godine ali su u dogovoru sa ministarstvom Obrazovanaj odložena zbog organizacije humanitarnog konvoja za Sriju.

Ciljana grupa su studenti svih godina,  učenici 3 i 4. razreda srednje škole i  8i 9.  razreda osnovne škole. U okviru serijala predviđeno je raspisivane konkursa za najbolji literarni, likovni rad kod učenika srednjih škola i video film od maksimalno 10 minuta za studente.KOnkurs će trajati od 18.03.do 5.04.2013. Prijem radova vršit ćepedagozi škola. Sastanak komisije  I izbor najbljihradova,  održat će se 6.3.2013.godine. Nakon predavanja popuni se upitnik koji predstavlja povratne informacije o uspjehu prdavanja.

Naziv tema za literarne  i likovne radove: „Imaš pravo da te čuju“

Naziv  teme za videomaterijal '‘Na krilima slobode'' (u maximalnom trajanju od 10 min) U komisiji za literarne i likovne radove: profesor bosanskog i likovnog, a za video ocjenjuje Udruženje.

NA KRAJU: SVEČENOST - JAVNA TRIBINA,PROGLAŠAVANJE POBJEDNIKA  KONKURSA, Manifestacija proglašenja najboljih radova, videa i dodjela nagrada za iste  ODRŽAT ĆE SE 10. APRILA U 20 SATI CENTRALNI TRG BIHAĆ A ZA SLUČAJ PADAVINA DOM ARMIJE. Prijedlog za nagrade za prva 3 mjesta 50/30/20 KM, a fakulteti  po 100 KM  za sva 3 mjesta. Za vrijeme svečanosti izložba svih likovnih i literarnih  radova, a prezentacija nagrađenih video materijala.

KONVENCIJA O PRAVIMA DJETETA“ČOVJEČANSTVO

DUGUJE DJECI NAJBOLJE ŠTO IMA.”

Konvencija o pravima djeteta je međunarodni dokument, usvojen na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 20. 11. 1989. godine, a sadrži univerzalne standarde koje svaka država potpisnica Konvencije (među kojima je i Bosna i Hercegovina) mora jamčiti svakom djetetu.Djeca se rađaju s temeljnim slobodama i pravima koja pripadaju svim ljudskim bićima. No, s obzirom na tjelesnu i psihičku nezrelost nameće se potreba isticanja posebnih prava djeteta na zaštitu koja proizlaze upravo iz te činjenice. Upravo je to osnovno polazište Konvencije o pravima djeteta.U Konvenciji se govori, prije svega, o obavezama odraslih u odnosu prema djetetu kao i o obvezama  društva glede zaštite djeteta. To je prvi dokument u kojemu se djetetu pristupa kao subjektu s pravima, a ne samo kao osobi koja treba posebnu zaštitu. Konvencija o pravima djeteta je pravni akt koji ima snagu zakona i obvezuje države-potpisnice na pridržavanje njezinih odredaba te uključuje pravo nadziranja primjene u državama koje su ju prihvatile i ratificirale.

Kurban 2021 - Akcija traje do 13. jula

Udruženje Solidarnost i ove godine pokreće humanitarnu akciju prikupljanja kurbana namjenjenih našoj braći i sestrama u Somaliji, Sudanu...

URGENT APEL: Donesi nadu u Gazu

Budi zvuk tihog vriska . Obnovimo Gazu i zajedno zaliječimo njene rane. Ne ostavljajte našu braću i sestre same pod nasilnim izraelskim...

Apel za pomoć stanovnicima Gaze oboljelim od Covid...

Od 2007 godine traje pomorska, kopnena, ekonomska i svaka druga blokada posjasa Gaze. Preko 80 % stanovništva ovisi isključivo o...

Hitan apel za Jemen - Djeca koja umiru od gladi ne...

Njihova majušna tijela ne mogu trošiti energiju na suze. Umjesto toga, koriste sve posljednje kalorije kako bi im organi držali pumpu. Ali...